Sách Khai Minh - Phụng Sự Nhân Sinh

Quản Trị Doanh Nghiệp - Lý Thuyết, Nghiên Cứu Và Thực Hành

312.000₫ 329.000₫
Tình trạng: Hết hàng

Tác Giả: H. Kent Baker, Ronald Anderson

Hình Thức: Bìa Cứng, 19 x 27 cm, 828 trang

Thể loại: Quản trị kinh doanh,

Quản Trị Doanh Nghiệp - Lý Thuyết, Nghiên Cứu Và Thực Hành

Chuỗi các cuốn sách thuộc Robert W. Kolb về tài chính là một nguồn thông tin tuyệt vời dành riêng cho những vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực tài chính hiện đại. Mỗi cuốn sách tập trung vào một chủ đề cụ thể trong lĩnh vực tài chính và chứa đựng những đóng góp từ hai học giả luôn được kính trọng và là các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm. Là một phần của chuỗi các cuốn sách thuộc Robert W. Kolb về Tài chính, Quản Trị Doanh Nghiệp nhằm cung cấp kiến thức quan trọng một cách toàn diện và có hệ thống nhằm kiểm tra các vấn đề cốt lõi trong Quản trị.

Quản trị doanh nghiệp tốt là điều rất quan trọng, bởi vì nó không chỉ tạo nền tảng cho sự phát triển của các tập đoàn, các tổ chức tài chính, thị trường, mà còn là vấn đề cốt lõi dẫn đến tăng trưởng và ổn định của nền kinh tế thế giới. Cuộc khủng hoảng tài chính gần đây cho thấy, quản trị doanh nghiệp thích ứng là điều cần thiết và khác biệt trong môi trường kinh doanh đầy biến động hiện nay.

Chứa đựng nhiều kiến thức sâu sắc và những lời khuyên của các chuyên gia, Quản Trị Doanh Nghiệp cung cấp một cái nhìn toàn diện trong quản lý mối quan hệ cổ đông và kiểm tra trạng thái hiện tại của cơ chế quản lý. Cuốn sách chia thành bốn phần, với những thông tin hướng dẫn cụ thể như sau:

  • Dựa vào kết quả nghiên cứu mới nhất để cung cấp các giải pháp mà không phụ thuộc vào sự phức tạp của lý thuyết và khái niệm quản trị doanh nghiệp.

  • Trú trọng đến các vấn đề cần thiết liên quan đến quản trị doanh nghiệp bao gồm cả về ý tưởng, về vai trò quản lý, xung đột của ban giám đốc, bồi thường điều hành, giám sát công ty, ủy quyền tiếp quản công ty và sự can thiệp điều tiết.

  • Sử dụng phương pháp tiếp cận có cấu trúc để đưa quản trị doanh nghiệp vào các tình huống cụ thể.

  • Thảo luận về tính cân bằng khi tham gia vào quản trị doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Tập trung vào quản trị lợi nhuận, mối quan tâm chính mà các doanh nghiệp công khai sở hữu là để cải thiện phúc lợi và giá trị của cổ đông, cuốn sách này giúp bạn hiểu các vai trò của quản trị doanh nghiệp trong thế giới kinh doanh ngày nay và các yêu cầu cần thiết để thực hiện hiệu quả.

Tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp trở nên cần thiết và cụ thể hơn vào đầu thế kỷ 21, khi một loạt các doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng và gian lận quản lý, với các hành vi sai trái và sơ suất gây ra những hoang mang cho các cổ đông. Nhưng bất chấp sự cảnh báo trong thực hành quản trị doanh nghiệp, nhiều câu hỏi vẫn đang được đặt ra.

Đó là lý do tại sao Quản Trị Doanh Nghiệp là một nguồn tài liệu hữu ích. Chứa đựng nhiều kiến thức sâu sắc và những lời khuyên thiết thực, cuốn sách này tổng hợp và cung cấp một cách toàn diện nhiều vấn đề lý luận thực tiễn phát sinh từ các cuộc tranh luận về việc làm thế nào để quản lý hiệu quả.

Bằng sự bao phủ của các hệ thống, quy trình và phương pháp tách rời mối quan hệ giữa nhà quản lý, cổ đông lớn và cổ đông thiểu số, cuốn sách này cung cấp một cái nhìn rõ ràng về hoạt động quản trị hiện tại và cẩn thận xem xét các cơ chế giảm thiểu những xung đột chính trong quản trị.

Được biên soạn bởi các chuyên gia quản trị doanh nghiệp, từng chương trong cuốn sách này cung cấp nhiều quan điểm và chứa một loạt các câu hỏi, câu trả lời giúp bạn củng cố các khái niệm then chốt:

  • Trình bày ngắn gọn về lịch sử quản trị doanh nghiệp, chi tiết mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và thực trạng doanh nghiệp, thảo luận về việc tách quyền sở hữu và kiểm soát.

  • Xem xét các khía cạnh khác nhau của quản trị nội bộ bao gồm cả vai trò của ban giám đốc, cũng như đánh giá tầm quan trọng của việc bồi thường, cơ cấu sở hữu vốn cổ phần, và doanh thu như các cơ chế kiểm soát nội bộ.

  • Tìm hiểu nhiều hơn các công cụ quản trị từ bên ngoài, từ việc không điều hành đến tính khách quan đối với vốn chủ sở hữu và tập trung vai trò kế toán, pháp lý, quản lý sự can thiệp trong quản trị doanh nghiệp.

Thu hút và giới thiệu - Quản Trị Doanh Nghiệp sẽ giúp bất cứ ai muốn có được sự hiểu biết tốt hơn về chủ đề này cho mục đích học tập hoặc ứng dụng chúng vào nhiều lĩnh vực khác. Cuốn sách này cung cấp những hướng dẫn hữu ích đối với các khái niệm quan trọng và nguyên lý của quản trị doanh nghiệp.

Về các tác giả:

H. KENT BAKER, PHD, CFA, CMA, là Giáo sư Đại học nghiên cứu Tài chính tại Trường Kinh doanh Kogod, Đại học Mỹ. Ông đã xuất hiện hầu hết trên các tạp chí tài chính hàng đầu và cả các tạp chí chuyên ngành như Tạp chí Tài chính, Tạp chí Phân tích tài chính và định lượng, Quản lý tài chính, phân tích tài chính Journal, Tạp chí quản lý danh mục đầu tư, và Harvard Business Review. Giáo sư Baker được công nhận là một trong những tác giả viết nhiều nhất về tài chính trong năm mươi năm qua. Ông có thâm niên về tư vấn và đào tạo cho hơn 100 tổ chức.

RONALD ANDERSON, PHD, là Giáo sư nghiên cứu Tài chính tại Trường Kinh doanh Kogod, Đại học Mỹ. Hiện ông là Chủ tịch của Ban Tài chính và Bất động sản. Trước khi nhận bằng tiến sĩ, ông làm việc như một kỹ sư và là Giám đốc Điều hành công ty Schlumberger., Ltd trong hơn 11 năm, cùng một số tổ chức trong nước và quốc tế. Giáo sư Anderson đã được xuất hiện rộng rãi với các chủ đề về Quản trị Doanh nghiệp trên các tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính, Quản lý, Kế toán và Kinh tế.

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: NỀN TẢNG KIẾN THỨC VÀ CÁC QUAN ĐIỂM VÊ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Lịch sử, hệ thống, các thông lệ tốt nhất và các bằng chứng thực nghiệm

Chương 1: Tổng quan về quản trị doanh nghiệp

Chương 2: Những yếu tố tài chính quyết định quản trị doanh nghiệp ở mỹ: lược sử

Chương 3: Các hệ thống quản trị doanh nghiệp

Chương 4: Những thông lệ quản trị doanh nghiệp

Chương 5: Đâu là sai sót của các thông lệ tôt nhất về quản trị doanh nghiệp

Chương 6: Tác động của quản trị doanh nghiệp lên kết quả kinh doanh

Chương 7: Nghiên cứu quản trị doanh nghiệp quốc tế

Sự tách bạch giữa quyền sở hữu và việc kiểm soát

Chương 8: Lý thuyết người đại diện: việc ký hợp đồng không đầy đủ và cấu trúc sở hữu

Chương 9: Các lý thuyết về mô hình quản trị doanh nghiệp

Chương 10: Người đại diện không bị trói buộc? vai trò của 

PHẦN 2: QUẢN TRỊ NỘI BỘ

Chương 11: Kết cấu hội đồng quản trị và các vấn đề tổ chức

Chương 12: Tính năng đa dạng của hội đồng

Chương 13: Các ủy ban dưới hội đồng trong quản trị doanh nghiệp

Chương 14: Các thù lao điều hành: các khuyến khích và thù lao mềm

Chương 15: Đâu là sai sót của các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp

Chương 16: Quản trị doanh nghiệp và cơ cấu sở hữu

Chương 17: Tác động của chủ quyền quản lý đối với hiệu năng của một doanh nghiệp.

PHẦN 3: QUẢN BỊ BÊN NGOÀI

Các cổ đông không tham gia điều hành

Chương 18: Giám sát doanh nghiệp bởi các cổ đông chi phối

Chương 19: Quản trị công ty gia đình

Chương 20: Các cổ đông tổ chức và các cổ đông khác

Chương 21: Các hoạt động chính trị của chủ nghĩa cổ đông tích cực

Chương 22: Hành vi điều hành: quan điểm của chủ nợ về quyền sở hữu quản lý

Chương 23: Quản trị thể chế ngân hàng

Chương 24: Quản trị doanh nghiệp: những bên liên quan không có vốn chủ sở hữu.

Lôi kéo cổ đông và các thị trường

Chương 25: Tranh cử đại biểu cổ đông

Chương 26: Thâu tóm và tái cơ cấu doanh nghiệp

Chương 27: Thâu tóm doanh nghiệp và tạo ra lợi nhuận

Sự can thiệp về sổ sách, các quy định pháp lý và quản lý

Chương 28: Quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm giải trình

Chương 29: Các nguyên tắc và đường nối quản trị doanh nghiệp

Chương 30: Các khía cạnh kinh tế của quản trị doanh nghiệp và các quy định

PHẦN 4: TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI THẢO LUẬN CUỐI CHƯƠNG

SÁCH KHAI MINH TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng

Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau

Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng

Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán

Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán

Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống

Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình

Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản

Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình

Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng

Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.

Trân trọng cảm ơn.

zalo