Phụng Sự Nhân Sinh

- 15%

Thuồng Luồng Ở Nước - Thâm Tâm

63.750₫ 75.000₫
Tác giả: Thâm Tâm Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 144 trang Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Con Rùa Đội Vẹt - Thâm Tâm

72.250₫ 85.000₫
Tác giả: Thâm Tâm Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 196 trang Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Hai Cây Hoa Nhài - Thâm Tâm

72.250₫ 85.000₫
Tác giả: Thâm Tâm Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 196 trang Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

150 Thuật Ngữ Văn Học - Lại Nguyên...

140.250₫ 165.000₫
Tác giả: Lại Nguyên Ân Hình thức: Bìa mềm, 14 x 22.5 cm, 584 trang Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nuôi Dạy Bé Trai Vị Thành Niên -...

79.200₫ 99.000₫
Tác giả: Marissa Garcia Soria Dịch giả: Thanh Minh Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 211 trang Nhà Xuất Bản: NXB Lao Động, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nuôi Dạy Con Gái Vị Thành Niên -...

79.200₫ 99.000₫
Tác giả: Christina Trujillo Sieren Dịch giả: Ngô Loan ình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 212 trang Nhà Xuất Bản: NXB Lao Động, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm - Tập...

126.000₫ 140.000₫
Tác giả: Cương Tuyết Ấn Dịch giả: Phiêu Hình thức: Bìa mềm, 14 x 22.5 cm, 420 trang Nhà Xuất Bản: NXB Kim Đồng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm - Tập...

126.000₫ 140.000₫
Tác giả: Cương Tuyết Ấn Dịch giả: Phiêu Hình thức: Bìa mềm, 14 x 22.5 cm, 420 trang Nhà Xuất Bản: NXB Kim Đồng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm - Tập...

126.000₫ 140.000₫
Tác giả: Cương Tuyết Ấn Dịch giả: Phiêu Hình thức: Bìa mềm, 14 x 22.5 cm, 420 trang Nhà Xuất Bản: NXB Kim Đồng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm - Tập...

99.000₫ 110.000₫
Tác giả: Cương Tuyết Ấn Dịch giả: Phiêu Hình thức: Bìa mềm, 14 x 22.5 cm, 420 trang Nhà Xuất Bản: NXB Kim Đồng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm - Tập...

126.000₫ 140.000₫
Tác giả: Cương Tuyết Ấn Dịch giả: Phiêu Hình thức: Bìa mềm, 14 x 22.5 cm, 420 trang Nhà Xuất Bản: NXB Kim Đồng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Ứng Dụng Kanban Trong Quản Lý Công Việc...

143.200₫ 179.000₫
Tác giả: Dominica Degradis Dịch giả: Huy Nguyễn Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 360 trang Nhà Xuất Bản: NXB Lao Động, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Bộ Sưu Tập Cát - Italo Calvino

258.400₫ 323.000₫
Tác giả: Italo Calvino Dịch giả: Hà Vũ Trọng Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 366 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hội Nhà Văn, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tự Truyện Một Con Heo - Lý Lan

96.000₫ 120.000₫
Tác giả: Lý Lan Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 216 trang Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Aleph - Jorge Luis Borges

228.800₫ 286.000₫
Tác giả: Jorge Luis Borges Dịch giả: Nguyễn An Lý Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 272 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hội Nhà Văn, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Văn Minh Cầm Đũa - Những Tương Đồng...

159.200₫ 199.000₫
Tác giả: Thái Gia Kỳ Hình thức: bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 360 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 21%

Combo Muôn Kiếp Nhân Sinh 3 (Giáo sư...

290.000₫ 366.000₫
Tác giả: Nguyên Phong, Berdyaev Hình thức:  1- bìa mềm, 14,5x20,5 cm, 300 trang;                    2 - bìa mềm, 13x20,5cm, 188 trang Thể loại: Triết lý nhân sinh Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Thân Phận Con Người Trong Thế Giới Hiện...

118.400₫ 148.000₫
Tác giả: Nikolai A. Berdyaev Dịch giả: Ngọc Giao Hình thức: bìa mềm, 13x20.5cm, 188 trang Nhà Xuất Bản: NXB Phụ Nữ và Khai Minh, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 25%

Combo Muôn Kiếp Nhân Sinh 3 (Giáo sư...

274.000₫ 366.000₫
Tác giả: Nguyên Phong, Berdyaev Hình thức:  1- bìa mềm, 14,5x20,5 cm, 300 trang;                    2 - bìa mềm, 13x20,5cm, 188 trang Thể loại: Triết lý nhân sinh Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Muôn Kiếp Nhân Sinh (Tập 3, bìa mềm)...

174.400₫ 218.000₫
Tác giả: Nguyên Phong Hình thức: bìa mềm, 14,5x20,5 cm, 300 trang Thể loại: Triết lý nhân sinh Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

(Bìa Mềm) Muôn Kiếp Nhân Sinh (Tập 3)...

174.400₫ 218.000₫
Tác giả: Nguyên Phong Hình thức: bìa mềm, 14,5x20,5 cm, 300 trang Thể loại: Triết lý nhân sinh Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023
Chi tiết sản phẩm

Combo 2 Cuốn Marketing Bệnh Viện Thực Hành...

326.000₫
Tác giả: BS. Nguyễn Anh Hiệp Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 228 trang Nhà xuất bản: NXB Thế Giới, 2023
Chi tiết sản phẩm

Marketing Bệnh Viện Thực Hành - Tập 2:...

168.000₫
Tác giả: BS. Nguyễn Anh Hiệp Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 228 trang Nhà xuất bản: NXB Thế Giới, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Ngôn...

308.000₫ 385.000₫
Tác giả: John Hull Dịch giả: Phạm Thị Bịch Lệ Hình thức: Bìa cứng, 20 x 24 cm, 196 trang Nhà Xuất Bản: NXB Văn Học, 2023
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh