Phụng Sự Nhân Sinh

- 10%

Sổ Tay Viết Văn - Tô Hoài

54.000₫ 60.000₫
Tác giả: Tô Hoài Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 192 trang Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Việt Nam Danh Tác - Ngoại Ô (Bìa...

178.500₫ 210.000₫
Tác giả: Nguyễn Đình Lạp Hình thức: Bìa cứng, 14.5 x 20.5 cm, 234 trang Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Việt Nam Danh Tác - Hồn Bướm Mơ...

114.750₫ 135.000₫
Tác giả: Khái Hưng Hình thức: Bìa cứng, 14.5 x 20.5 cm, 128 trang Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Việt Nam Danh Tác - Vang Bóng Một...

148.750₫ 175.000₫
Tác giả: Nguyễn Tuân Hình thức: Bìa cứng, 14.5 x 20.5 cm, 212 trang Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Việt Nam Danh Tác - Nằm Vạ (Bìa...

136.000₫ 160.000₫
Tác giả: Bùi Hiển Hình thức: Bìa cứng, 14.5 x 20.5 cm, 156 trang Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đổi Mới - Đỗ Hoàng Ngọc Ánh

79.200₫ 99.000₫
Tác giả: Đỗ Hoàng Ngọc Ánh Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 320 trang Nhà xuất bản: NXB Dân Trí, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Geisha - Tuyển Tập Nagai Kafu - Nagai...

280.000₫ 350.000₫
Tác giả: Nagai Kafū Dịch giả: Nguyễn Nam Trân Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 24 cm, 404 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hội Nhà Văn,...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Cỗ Máy Thời Gian - H. G. Wells

54.400₫ 68.000₫
Tác giả: H. G. Wells Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 178 trang Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Âm Mưu Công Khai - H. G. Wells

134.400₫ 168.000₫
Tác giả: H. G. Wells Dịch giả: Lê Hồng Vân Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 236 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hội Nhà Văn,...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Cây Brooklyn Xanh Biếc - Betty Smith

215.200₫ 269.000₫
Tác giả: Betty Smith Dịch giả: Khánh Trang Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 584 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thanh Niên,...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi

186.000₫ 219.000₫
Tác giả: Watanabe Dzunichi Dịch giả: Cao Xuân Hạo Hình thức: Bìa mềm, 13 x 19 cm, 513 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hội Nhà Văn, 2022...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Mối Tình Của Ông Hire - Georges Simenon

64.000₫ 80.000₫
Tác giả: Georges Simenon Dịch giả: Hồng Vũ Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 236 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hội Nhà...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Sự Thật Về BéBé Donge - Georges Simenon

60.000₫ 75.000₫
Tác giả: Georges Simenon Dịch giả: Hồng Vũ Hình thức: B ìa mềm, 13 x 20.5 cm, 212 trang Nhà Xuất Bản: NXB Văn Học,...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Người Con - Georges Simenon - Georges Simenon

104.000₫ 130.000₫
Tác giả: Georges Simenon Dịch giả: Huy Minh Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 265 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hội Nhà...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đền Mạng - Tái Bản 2022 - John...

196.000₫ 245.000₫
Tác giả: John Grisham Dịch giả: Tuấn Việt Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20 cm, 804 trang Nhà Xuất Bản: NXB Trẻ,...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Hội Vệ Nhân - Tái Bản 2022 -...

112.000₫ 140.000₫
Tác giả: John Grisham Dịch giả: Thái Hòa Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23 cm, 432 trang Nhà Xuất Bản: NXB Trẻ, 2022...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ -...

60.000₫ 75.000₫
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuần Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 192 trang Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nhật Ký Kẻ Mị Tình - Søren Kierkegaard

153.600₫ 192.000₫
Tác giả: Søren Kierkegaard Dịch giả; Quế Sơn Hình thức: bìa mềm, 13 x 20.5cm, 280 trang Nhà Xuất Bản: Hồng Đức, 2022 ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Cánh Cổng Sát Nhân - Higashino Keigo

199.200₫ 249.000₫
Tác giả: Higashino Keigo Dịch giả: Nguyễn Hải Anh Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 24 cm, 526 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hà...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu - Hoài Điệp...

136.000₫ 170.000₫
Tác giả: Hoài Điệp Thứ Lang Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 24 cm, 433 trang Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Cay Đắng Mùi Đời - Hồ Biểu Chánh

42.300₫ 47.000₫
Tác giả: Hồ Biểu Chánh Hình thức: Bìa mềm, 13 x 19 cm, 200 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Chút Phận Linh Đinh - Hồ Biểu Chánh

36.800₫ 46.000₫
Tác giả: Hồ Biểu Chánh Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 196 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Cười Gượng - Hồ Biểu Chánh

36.800₫ 46.000₫
Tác giả: Hồ Biểu Chánh Hình thức: Bìa mềm, 13 x 19 cm, 176 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Văn Chương Sài Gòn 1881 -1924: Văn Xuôi...

119.200₫ 149.000₫
Tác giả: Trần Nhật Vy Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 22.5, 520 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh