Phụng Sự Nhân Sinh

Xã Hội Tỉnh Táo - Erich Fromm

Tác giả: Erich Fromm Dịch giả: Lê Phương Anh Hình thức: bìa mềm, 16 x 24 cm Nhà xuất bản: NXB Thế Giới, 2023
Liên hệ
- 8%

Combo 5 Cuốn Siêu Hình Học - Bàn...

1.467.400₫ 1.595.000₫
Tác giả: Aristotle Dịch giả: Nhiều dịch giả Hình thức: bìa cứng/ bìa mềm, 16X24cm, 1800 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 7%

Combo 4 Cuốn Siêu Hình Học - Bàn...

1.157.850₫ 1.245.000₫
Tác giả: Aristotle Dịch giả: Nhiều dịch giả Hình thức: bìa cứng/ bìa mềm, 16X24cm, 1370 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 5%

Chủ Đề (Τοπικά) - Aristotle

275.500₫ 290.000₫
Tác giả: Aristotle Dịch giả: Lê Hải Anh Hình thức: bìa mềm, 16X24 cm, 316 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 5%

Biện Luận (Rhētorikḗ) - Aristotle

275.500₫ 290.000₫
Tác giả: Aristotle Dịch giả: Lê Minh Tân dịch, Hà Thủy Nguyên hiệu đính Hình thức: bìa mềm 16X24 cm, 304 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 5%

Bàn về Linh Hồn (Peri Psychēs) - Aristotle

104.500₫ 110.000₫
Tác giả: Aristotle Dịch giả: Nguyễn Lan Anh Hình thức: bìa mềm, 10X18 cm, 224 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 5%

Siêu Hình Học (Metaphysics) - Aristotle

527.250₫ 555.000₫
Tác giả: Aristotle Dịch giả: Nguyễn Nguyên Hy & Lê Duy Nam Hình thức: bìa cứng, 16X24cm, 552 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Combo 3 Cuốn Chính Thể Đại Diện -...

292.000₫ 365.000₫
Tác giả: John Stuart Mill Dịch giả: Nhiều Dịch Giả Hình thức: Bìa mềm, 12 x 20 cm Nhà Xuất Bản: NXB Tri Thức, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Ý Chí Quyền Lực: Một nỗ lực đảo...

196.000₫ 245.000₫
DỰ KIẾN PHÁT HÀNH 10/2/2023 Tác giả: Friedrich Nietzsche Dịch giả: Nguyễn Sỹ Nguyên; TS. Dương Ngọc Dũng (hiệu đính) Hình thức: bìa mềm, 14x22cm, 392 trang Nhà xuất bản: Khoa học xã hội 2022 và Cty Khai Minh phát hành
Chi tiết sản phẩm

Ý Chí Quyền Lực - Friedrich Nietzsche (bìa...

374.000₫
DỰ KIẾN PHÁT HÀNH 10/2/2023 Tác giả: Friedrich Nietzsche Dịch giả: Nguyễn Sỹ Nguyên; TS. Dương Ngọc Dũng (hiệu đính) Hình thức: bìa cứng đánh số 001-200 có chữ ký dịch giả Khổ: 14x22cm, 392 trang Nhà xuất bản: Khoa học xã hội 2022 và...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Cái Dũng Của Thánh Nhân - Tái Bản...

88.000₫ 110.000₫
Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23 cm, 192 trang Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Một Nghệ Thuật Sống - Tái Bản 2023...

68.000₫ 85.000₫
Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23 cm, 136 trang Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Thuật Tư Tưởng - Tái Bản 2023 -...

120.000₫ 150.000₫
Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23 cm, 320 trang Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Combo 6 cuốn: Các vấn đề Triết Học...

567.200₫ 709.000₫
Tác giả: Bertrand Russell Hình Thức: Bìa mềm Nhà Xuất Bản: NXB Tri Thức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Bộ sách Triết lý của Krishnamurti: Từ Bóng...

313.600₫ 392.000₫
Tác giả: Krishnamurti Hình thức: Bìa Mềm Nhà xuất bản: NXB Lao Động, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Dẫn Luận Về Foucault - Gary Gutting

55.250₫ 65.000₫
Tác giả: Gary Gutting Hình thức: bìa mềm, 12 x 20 cm, 215 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hồng Đức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Triết Học Ấn Độ - Phan Thanh Lưu

244.000₫ 305.000₫
Tác giả: Phan Thanh Lưu Hình thức: Bìa mềm, 14 x 22 cm, 352 trang Nhà xuất bản: NXB Khoa học xã hội, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tri Thức Của Chúng Ta Về Ngoại Giới...

132.000₫ 165.000₫
Tác giả: Bertrand Russell Dịch giả: Huỳnh Duy Thanh Hình thức: bìa mềm,12 x 20cm, 384 trang Nhà Xuất Bản: NXB KHXH, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Trốn Thoát Tự Do - Erich Fromm

191.200₫ 239.000₫
Tác giả: Erich Fromm Dịch giả: An Khánh Hình thức: Bìa mềm Nhà xuất bản: NXB Thế Giới, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Con người và Biểu tượng (Man and His...

360.000₫ 450.000₫
Tác giả: Carl Gustav Jung (chủ biên) Dịch giả: Mai Sơn Hình thức: bìa cứng, 522 trang, 17x25 cm Nhà xuất bản: Thế Giới và Nhã Nam, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Con người và Biểu tượng - Carl Gustav...

360.000₫ 450.000₫
Tác giả: Carl Gustav Jung (chủ biên) Dịch giả: Mai Sơn Hình thức: bìa cứng, 522 trang, 17x25 cm Nhà xuất bản: Thế Giới và Nhã Nam, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Thế Giới Như Là Ý Chí và Biểu...

448.200₫ 498.000₫
Tác giả: Authur Schopenhauer Thích Nguyên Pháp dịch, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính Hình thức: bìa cứng, 16cm x 24cm , 712 trang Nhà xuất bản: Hồng Đức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Combo 3 Quyển Bàn Về Nền Tảng Đạo...

930.000₫ 1.028.000₫
Tác giả: Athur Schopenhauer Dịch giả: Nhiều dịch giả Hình thức: Bìa mềm+cứng, 13 x 19 cm, 1500 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Ludwig Wittgenstein - Bài Giảng Và Trò Chuyện...

188.000₫ 235.000₫
Tác giả: Ludwig Wittgenstein Dịch giả: Trần Đình Thắng Hình thức bìa: Bìa mềm Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng, 2022
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh