"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

Sách đầu tư

- 20%

Warren Buffett - Những Đầu Tư Vĩ Đại...

199.200₫ 249.000₫
Khi cầm bản thảo của cuốn sách Warren Buffett – Nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới dưới góc nhìn truyền thông do Alpha Books mua bản quyền xuất bản, được dịch giả Kim Phúc chuyển ngữ từ...
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh