"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

- 20%

Những Bước Đầu Của Báo Chí, Truyện Ngắn,...

120.000₫ 150.000₫
Tác giả: Bùi Đức Tịnh Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23 cm, 378 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ - Đàm...

100.000₫ 125.000₫
Tác giả: Đàm Hà Phú Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 396 trang Thể loại: Văn hóa Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 02-2021
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Cơ Hội Của Chúa - Nguyễn Việt Hà

144.500₫ 170.000₫
Tác giả: Nguyễn Việt Hà Hình thức: Bìa mềm, 13x20cm, 526 trang Thể loại: Tiểu thuyết Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2021
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Bảo Ninh Những Truyện Ngắn

165.750₫ 195.000₫
Tác giả: Bảo Ninh Hình thức: Bìa mềm,13x20cm, 570 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2021
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Tạp Bút Bảo Ninh

148.750₫ 175.000₫
Tác giả: Bảo Ninh Hình thức: Bìa mềm,13x20cm, 444 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2021
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Truyện Ngắn Bảo Ninh

296.000₫ 370.000₫
Tác giả: Bảo Ninh Hình thức: Bìa mềm,13x20cm, 444 + 570 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2021
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Căn Nhà An Đông Của Mẹ Tôi -...

174.400₫ 218.000₫
Tác giả: Nguyễn Tường Thiết Hình thức: Bìa mềm, 16x24 cm, 325 trang Thể loại: Truyện ngắn Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng, 02.2021
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Những tản văn suýt bị bỏ quên của...

78.400₫ 98.000₫
Tác giả: Nguyễn Quang Lập Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 200 trang Thể loại: Tản văn Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn, 2021
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Paris+14 (Cù Thu Hương)

151.200₫ 168.000₫
Tác giả: Cù Thu Hương Hình thức: Bìa mềm, 312 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Hội nhà văn, 2020
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ - Đàm...

100.000₫ 125.000₫
Tác giả: Đàm Hà Phú Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 396 trang Thể loại: Văn hóa Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 02-2021
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đất Mồ Côi - Cổ Viên (Tạ Duy...

120.000₫ 150.000₫
Tác giả: Cổ Viên Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 408 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn,...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Hương Gió Phương Nam (Tập 2) - Nguyễn...

124.000₫ 155.000₫
Tác giả: Nguyễn Q.Thắng Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23 cm, 408 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Tổng...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Hương Gió Phương Nam (Tập 1) - Nguyễn...

116.000₫ 145.000₫
Tác giả: Nguyễn Q.Thắng Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23 cm, 382 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Tổng...
Chi tiết sản phẩm
- 22%

Hương Gió Phương Nam (2 Tập) - Nguyễn...

234.000₫ 300.000₫
Tác giả: Nguyễn Q.Thắng Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23 cm, 790 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Tổng...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Khu Tập Thể Bờ Sông (Tập 2) -...

144.000₫ 180.000₫
Tác giả: Phan Khánh Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23 cm, 276 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM,...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Khu Tập Thể Bờ Sông (Tập 1) -...

160.000₫ 200.000₫
Tác giả: Phan Khánh Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23 cm, 350 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM,...
Chi tiết sản phẩm
- 22%

Khu Tập Thể Bờ Sông (2 Tập) -...

296.400₫ 380.000₫
Tác giả: Phan Khánh Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23 cm, 626 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM,...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Ngọn Đèn Không Tắt (Tập truyện ngắn) -...

55.250₫ 65.000₫
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư Hình thức: Bìa mềm, 13x20cm, 76 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2021
Chi tiết sản phẩm
- 15%

ĐẢO (Tập truyện ngắn) - Nguyễn Ngọc Tư

68.000₫ 80.000₫
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư Hình thức: Bìa mềm, 13x20cm, 148 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2021
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Bộ Sách Lạc Giữa Nhân Gian Và Trên...

140.250₫ 165.000₫
Tác giả: Phạm Công Luận, Đặng Nguyễn Đông Vy Hình thức: Bìa mềm, 12 x 18.5 cm, 264 trang Thể loại: Văn học Việt Nam Nhà xuất bản:...
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh