Phụng Sự Nhân Sinh

- 20%

Combo 2 Cuốn Alexander Von Humbolt - Khao...

270.400₫ 338.000₫
Tác giả: Anke Dörrzapf Dịch giả: Đào Minh Khánh, Nguyễn Lan Phương Hình thức: Bìa mềm, 19 x 23.5 cm, 112 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Marco Polo Du Hành Về Phương Đông -...

135.200₫ 169.000₫
Tác giả: Anke Dörrzapf Dịch giả: Đào Minh Khánh, Nguyễn Lan Phương Hình thức: Bìa mềm, 19 x 23.5 cm, 112 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Thái Bình Thiên Quốc Diễn Nghĩa (Bìa Cứng)...

336.000₫ 420.000₫
Tác giả: Hoàng Tiểu Phối Hình thức: bìa cứng, 16 x 24 cm, 952 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hội Nhà Văn, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Kịch Bản Vĩ Đại - Vì Một Tương...

145.350₫ 171.000₫
Tác giả: Klaus Schwab, Thierry Mallerret Hình thức: bìa mềm, 20.5cm x 13cm, 360 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nơi Rìa Thế Giới - Một Lịch Sử...

239.200₫ 299.000₫
Tác giả: Michael Pye Dịch Giả: Lê Thu Thảo HÌnh thức: bìa mềm, 16x24 cm, 560 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hà Nội, 2023  
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới - Phần...

636.000₫ 795.000₫
Tác giả: Will & Ariel Durant Biên dịch: Bùi Xuân Linh Hình thức: bìa cứng, 14 x 22cm, 1128 trang Nhà Xuất Bản: NXB Khoa Học Xã Hội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Lịch Sử Phương Đông - PGS.TS Lê Đình...

212.500₫ 250.000₫
Tác giả: PGS.TS Lê Đình Chỉnh Hình thức: bìa mềm, 14x20 (cm), 430 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thông Tin và Truyền Thông, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Biên Niên Sử Singapore Về Quy Hoạch Đô...

72.000₫ 90.000₫
Tác giả: Heng Chye Kiang, Yeo Su-Jan Dịch giả: Linh M. Nguyễn Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 177 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đệ Nhất Thế Chiến - World War I...

110.400₫ 138.000₫
Tác giả: Robert Leckie Dịch giả: Nguyễn Quốc Dũng Hình thức: Bìa mềm, 13.5 x 21 cm, 247 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hồng Đức, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đế chế Đông Ấn Anh - Một lịch...

464.000₫ 580.000₫
Tác giả: William Dalrymple Dịch giả: Trần Trọng Hải Minh Hình thức: Bìa mềm. 15.5 x 23.5 cm, 724 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng. 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Combo 12 Cuốn Tìm Hiểu Văn Hoá Các...

914.600₫ 1.076.000₫
Tác giả: Nguyễn Mai Chi Hình thức: Bìa mềm, 1400 trang Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Tìm Hiểu Văn Hóa Hy Lạp - Nguyễn...

66.300₫ 78.000₫
Tác giả: Nguyễn Mai Chi Hình thức: bìa mềm, 156 trang Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Tìm Hiểu Văn Hóa Úc - Nguyễn Mai...

151.300₫ 178.000₫
Tác giả: Nguyễn Mai Chi Hình thức: bìa mềm, 156 trang Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Tìm Hiểu Văn Hóa Hàn Quốc - Nguyễn...

71.400₫ 84.000₫
Tác giả: Nguyễn Trường Tân Hình thức: bìa mềm, 168 trang Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Tìm Hiểu Văn Hóa Nhật Bản - Nguyễn...

73.100₫ 86.000₫
Tác giả: Nguyễn Trường Tân Hình thức: Bìa mềm, 450 trang Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Tìm Hiểu Văn Hóa Trung Hoa - Trường...

74.800₫ 88.000₫
Tác giả: Trường Khang Hình thức: Bìa mềm, 200 trang Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Tìm Hiểu Văn Hóa Nga - Nguyễn Mai...

66.300₫ 78.000₫
Tác giả: Nguyễn Mai Chi Hình thức: Bìa mềm, 152 trang Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Tìm Hiểu Văn Hóa Thái Lan - Trường...

74.800₫ 88.000₫
Tác giả: Trường Khang Hình thức: Bìa mềm, 176 trang Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Tìm Hiểu Văn Hóa La Mã - Nguyên...

68.000₫ 80.000₫
Tác giả: Nguyên Đăng Hình thức: Bìa mềm, 180 trang Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Tìm Hiểu Văn Hóa Ả Rập - Nguyên...

57.800₫ 68.000₫
Tác giả: Nguyên Đăng Hình thức: Bìa mềm, 136 trang Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Hành Trình Thám Hiểm Đông Dương (Bìa Cứng)...

632.000₫ 790.000₫
Tác giả: Francis Garnier, Louis Delaporte Dịch giả: Nguyễn Minh Hình thức: Bìa cứng, 18.5 x 26.5 cm, 848 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đại Học Sư Phạm, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Chun Tae-il - Ngọn Đuốc Sống Cho Giai...

143.200₫ 179.000₫
Tác giả: Cho Young-Rae Dịch giả: Nguyễn Ngọc Tuyền Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 406 trang Nhà Xuất Bản: Nhà Xuất Bản Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đệ Nhị Thế Chiến - World War II...

192.000₫ 240.000₫
Tác giả: Abraham Rothberg Dịch giả: Nguyễn Quốc Dũng Hình thức: Bìa mềm, 500 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đời Thường Các Nhân Vật Nổi Tiếng Trên...

144.000₫ 180.000₫
Tác giả: Lê Nguyễn Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 416 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh