"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

- 20%

Trải Lòng Về Nghề Phiên Dịch - ...

134.400₫ 168.000₫
Tác giả: Yonehara Mari Dịch giả: Trần Thị Mỹ; Hình thức: Bìa cứng, 13 x 18.5 cm, 444 trang Thể loại: Ngôn ngữ học Nhà xuất bản:...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Một Số Vấn Đề Về Chữ Quốc Ngữ...

92.000₫ 115.000₫
Tác giả: Nguyễn Thanh Quang, Linh mục Gioan Võ Đình Đệ Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 317 trang Thể loại: Ngôn ngữ học Nhà xuất bản: ...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Từ Và Từ Vựng Học Tiếng Việt -...

297.500₫ 350.000₫
Tác giả: Nguyễn Thiện Giáp Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm, 635 trang Thể loại: Ngôn ngữ học Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Tiếng Việt, Văn Việt, Người Việt - Cao...

143.650₫ 169.000₫
Tác giả: Cao Xuân Hạo Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23.5 cm, 339 trang Thể loại: Ngôn ngữ học Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 08-2019
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tiếng Việt Lịch Sử Trước Thế Kỷ XX...

256.000₫ 320.000₫
Tác giả: Đinh Văn Đức, Trần Trí Dõi Hình thức: Bìa cứng, 15.5 x 23.5 cm, 339 trang Thể loại: Ngôn ngữ học Nhà xuất bản: NXB ĐHQG Hà...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Sự Phát Triển Nghĩa Từ Vựng Tiếng Việt...

144.000₫ 180.000₫
Tác giả : Lê Quang Thiêm Hình thức: cứng, 16 x 2 x 24 cm, 339 trang Thể loại: Ngôn ngữ học Nhà xuất bản: NXB ĐHQG Hà...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Các Lỗi Ngữ Pháp Phổ Biến: Nội Dung,...

96.050₫ 113.000₫
Tác giả: Cao Xuân Hạo, Lý Tùng Hiếu (biên soạn) Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23 cm, 284 trang Thể loại: Phong tục tập quán ...
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Kỷ Yếu Hội thảo khoa học “Dinh trấn...

360.000₫ 400.000₫
Tác giả: Bộ Văn hóa TT&DL Hình thức: Bìa cứng Thể loại: Ngôn ngữ học Nhà xuất bản: Quảng Nam, 2016
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Sổ Tay Sửa Lỗi Hành Văn (Tái bản...

43.200₫ 48.000₫
Tác giả: Cao Xuân Hạo, Trần Thị Tuyết Mai Dịch giả: Lương Hồng Hạnh, Lý Xuân Chung, Nguyễn Thị Thắm, Phan Thị Oanh Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5cm, 204 trang...
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Hán Tự Học Tân Luận - Lý Vận...

162.000₫ 180.000₫
Tác giả: GS. Lý Vận Phú Dịch giả: Bùi Anh Chương, Dương Văn Hà, Nguyễn Đình Hưng Hình thức: Bìa mềm, 500 trang Thể loại: Ngôn ngữ học ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Từ Nguyên - An Chi

128.000₫ 160.000₫
Tác giả: An Chi Hình thức: Bìa mềm, 15x23 cm, 490 trang Thể loại: Ngôn ngữ học Năm xuất bản: Tổng hợp TP.HCM, 2019
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Rong Chơi Miền Chữ Nghĩa (tập 4) -...

152.000₫ 190.000₫
Tác giả: An Chi Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23.5 cm, 496 trang Thể loại: Ngôn ngữ học Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Rong Chơi Miền Chữ Nghĩa (tập 4) -...

152.000₫ 190.000₫
Tác giả: An Chi Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23.5 cm, 496 trang Thể loại: Ngôn ngữ học Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Rong Chơi Miền Chữ Nghĩa (tập 3) -...

104.000₫ 130.000₫
Tác giả: An Chi Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23.5 cm, 519 trang Thể loại: Ngôn ngữ học Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Rong Chơi Miền Chữ Nghĩa (tập 2) -...

105.600₫ 132.000₫
Tác giả: An Chi Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23.5 cm, 521 trang Thể loại: Ngôn ngữ học Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Rong Chơi Miền Chữ Nghĩa (tập 1) -...

96.000₫ 120.000₫
Tác giả: An Chi Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23.5 cm, 474 trang Thể loại: Ngôn ngữ học Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Trọn Bộ Rong Chơi Miền Chữ Nghĩa (4...

457.600₫ 572.000₫
Tác giả: An Chi Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23.5 cm, 2010 trang Thể loại: Ngôn ngữ học Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp ...
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Hành Trình và Truyền Giáo - Alexandre de...

252.000₫ 280.000₫
Tác giả: Alexandre de Rhodes Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2021 Hình thức bìa: Bìa mềm
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Phép Giảng Tám Ngày - Alexandre de Rhodes

238.500₫ 265.000₫
Tác giả: Alexandre de Rhodes Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2021 Hình thức bìa: Bìa mềm
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Combo Alexandre de Rhodes: Phép Giảng Tám Ngày,...

840.000₫ 1.050.000₫
Tác giả: Alexandre de Rhodes Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2021 Hình thức bìa: Bìa cứng
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh