Phụng Sự Nhân Sinh

- 20%

Sức Hút Của Sự Điềm Tĩnh - Ma...

79.200₫ 99.000₫
Tác giả: Ma Nữ Sha Sha Dịch giả: Dương Thu Phương Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 272 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thế Giới, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Vượt Qua Phản Đối - Nghệ Thuật Và...

104.000₫ 130.000₫
Tác giả: Jeb Blount Dịch giả: Vũ Thanh Tùng Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23 cm, 260 trang Nhà Xuất Bản: NXB Trẻ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đam Mê Tìm Kiếm Khách Hàng Tiềm Năng...

124.000₫ 155.000₫
Tác giả: Jeb Blount Dịch giả: Vũ Thanh Tùng Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23 cm, 304 trang Nhà Xuất Bản: NXB Trẻ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tư Duy Thành Công - Jo Owen

102.400₫ 128.000₫
Tác giả: Jo Owen Dịch giả: Lê Hoàng Hình thức: Bìa mềm, 13.5 x 21 cm, 344 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thanh Hóa, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Lãnh Đạo Dung Hợp - How To Be...

132.000₫ 165.000₫
Tác giả: Jennifer Brown Dịch giả: Hoàng Huấn Hình thức: Bìa cứng, 12 x 20 cm, 244 trang Nhà Xuất Bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Kỹ Năng Thuyết Phục Trong Giao Tiếp -...

119.200₫ 149.000₫
Tác giả: Kaoru Tachibana Dịch giả: Nhật Linh Hình thức: Bìa mềm, 13 x 19 cm, 204 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thanh Niên, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Giao Tiếp EQ Cao - Trần Kiến Vĩ

84.000₫ 105.000₫
Tác giả: Trần Kiến Vĩ Dịch giả: Nguyễn Thúy Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 236 trang Nhà Xuất Bản: NXB Dân Trí, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Lãnh Đạo Bằng Sức Ảnh Hưởng - Simon...

64.000₫ 80.000₫
Tác giả: Simon Tyler Dịch giả: Ngọc Tuấn Hình thức: Bìa mềm, 13.5 x 21 cm, 207 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hồng Đức, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 22%

Combo 2 cuốn Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện...

195.000₫ 249.000₫
Tác giả: Albert Rutherford, Kanagawa Akinori Dịch giả: Mai Đỗ, Huy Nguyễn Hình thức: Bìa mềm Nhà Xuất Bản: NXB Kinh Tế Quốc Dân, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Combo 2 Cuốn Thuật Thao Túng - Góc...

246.400₫ 308.000₫
Tác giả: Wladislaw Jachtchenko, Dr. Hiro Dịch giả: Vũ Trung Phi Yến, Lại Minh Tâm Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20 cm, 344 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thế Giới, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 23%

Combo 2 cuốn: 6 Thói Quen Của Người...

375.760₫ 488.000₫
Tác giả: Brendon Burchard Hình thức: Bìa mềm Nhà Xuất Bản: NXB Công Thương, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đắc Nhân Tâm Cho Nhà Quản Lý -...

88.000₫ 110.000₫
Tác giả: Craig Nathanson Dịch giả: Nguyễn Ngọc Hân Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 192 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thế Giới, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Thảo Mai Chi Thuật - Tatsunari Iota

87.200₫ 109.000₫
Tác giả: Tatsunari Iota Dịch giả: Vương Linh Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 260 trang Nhà Xuất Bản: NXB Công Thương, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Thao Túng Tâm Lý Trong Giao Tiếp -...

135.200₫ 169.000₫
Tác giả: Dr. Hiro Dịch giả: Lại Minh Tâm Hình thức: Bìa mềm, 13 x 19 cm, 280 trang Nhà Xuất Bản: NXB Dân Trí, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

HBR - Cẩm Nang Lãnh Đạo (Bìa Cứng)...

183.200₫ 229.000₫
Tác giả: Ron Ashkenas, Brook Manville Dịch giả: Nguyễn Hồng Hải Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm, 308 trang Nhà Xuất Bản: NXB Công Thương, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Trình Bày Thuyết Phục, Kế Hoạch Rõ Ràng,...

111.200₫ 139.000₫
Tác giả: Hiroyuki Sakuragi Dịch giả: Nhi Lâm Hình thức: Bìa mềm, 250, 236 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Phỏng Vấn Là Cuộc Chơi Tâm Lý, Chiến...

111.200₫ 139.000₫
Tác giả: Chaka Booker Dịch giả: Đỗ Hoàng Lan Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 324 trang Nhà Xuất Bản: NXB Dân Trí, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nghệ Thuật Lãnh Đạo Tận Tâm - Heather...

95.200₫ 119.000₫
Tác giả: Heather R. Younger Dịch giả: Heina Phương Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20 cm, 250 trang Nhà Xuất Bản: NXB Dân Trí, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Sức Mạnh Của Giao Tiếp - Small Talk...

111.200₫ 139.000₫
Tác giả: Dai Su Dịch giả: Đặng Hồng Quân Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 352 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thế Giới, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nghệ Thuật Giao Tiếp Nơi Công Sở -...

88.000₫ 110.000₫
Tác giả: Jessica Higgins Dịch giả: Phạm Lan Anh Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 252 trang Nhà Xuất Bản: NXB Phụ Nữ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Thuật Hùng Biện - Speak To Win -...

103.200₫ 129.000₫
Tác giả: Brian Tracy Dịch giả: Jessy Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 280 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thế Giới, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện Của Người...

88.000₫ 110.000₫
Tác giả: Kanagawa Akinori Dịch giả: Mai Đỗ Hình thức: Bìa mềm, 13 x 19 cm, 240 trang Nhà Xuất Bản: NXB Phụ Nữ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện - Kanagawa...

111.200₫ 139.000₫
Tác giả: Kanagawa Akinori Dịch giả: Mai Đỗ Hình thức: Bìa mềm, 13 x 19 cm, 240 trang Nhà Xuất Bản: NXB Công Thương, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Lập Luận Sắc Bén Tranh Luận Thành Công...

119.200₫ 149.000₫
Tác giả: Madsen Pirie Dịch giả: Nhiều dịch giả Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 300 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thế Giới, 2022
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh