"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

Chủ nghĩa Hậu hiện đại

- 20%

Dẫn luận về Foucault

52.000₫ 65.000₫
Dẫn luận về Foucault Từ mỹ học đến hệ thống hình phạt, từ sự điên rồ và nền văn minh đến lịch sử tính dục, các tác phẩm sách của Michel Foucault (1926-1984) đã tác động mạnh mẽ...
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh