"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

Dư luận nữ quyền tại Huế (1926-1929) -...

Tác giả: Lại Nguyên Ân, Nguyễn Kim Hiền Hình thức bìa: Bìa mềm Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2022
Liên hệ
- 20%

Điệp Viên Hoàn Hảo X6 - Bìa cứng...

150.400₫ 188.000₫
Tác giả: Larry Berman Dịch giả: Đỗ Hùng Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 392 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hồng Đức,...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Điệp Viên Hoàn Hảo X6 - Larry Berman

142.400₫ 178.000₫
Tác giả: Larry Berman Dịch giả: Đỗ Hùng Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 392 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hồng Đức,...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đằng Sau Mặt Báo - Hồi Ký Chân...

176.000₫ 220.000₫
Tác giả: Trần Đình Ba Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 356 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh...

68.000₫ 85.000₫
Tác giả: https://www.sachkhaiminh.com/doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-qua-cac-ky-dai-hoi-tran-van-phuong https://www.sachkhaiminh.com/doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-qua-cac-ky-dai-hoi-tran-van-phuong Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 200 trang Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2022
Chi tiết sản phẩm

Diễn Thuyết Việt Nam Nửa Đầu Thế Kỷ...

Tác giả: Nguyễn Văn Học Hình thức: bìa cứng Nhà Xuất Bản: NXB Khoa Học Xã Hội, 2022
Liên hệ
- 12%

Combo 3 cuốn Lê Văn Duyệt - Trương...

361.200₫ 411.000₫
Tác giả: Hoàng Lại Giang Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 913 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nam Phương - Hoàng Hậu Cuối Cùng Của...

55.200₫ 69.000₫
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 241 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nam Triều Công Nghiệp Diễn Chí - Nguyễn...

144.000₫ 180.000₫
Tác giả: Nguyễn Khoa Chiêm Dịch giả: Ngô Đức Thọ, Nguyễn Thùy Nga Hình thức: Bìa mềm, 15,5 x 23 cm, 560 trang Nhà...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đất Sài Gòn Và Sinh Hoạt Của Người...

88.000₫ 110.000₫
Tác giả: Phạm Quang Huy, T.S Quách Thanh Hải, Lê Nguyễn Hồng Phong Hình thức: bìa mềm, 14 x 20.5 cm Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà...
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Phan Thanh Giản - Nỗi Đau Trăm Năm...

103.500₫ 115.000₫
Tác giả: Hoàng Lại Giang Hình thức: Bìa mềm, 215 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Trương Vĩnh Ký - Bi Kịch Muôn Đời...

147.900₫ 174.000₫
Tác giả: Hoàng Lại Giang Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 467 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Lê Văn Duyệt - Từ Nấm Mồ Oan...

109.800₫ 122.000₫
Tác giả: Hoàng Lại Giang Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 231 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Lược Sử Nước Việt Bằng Tranh - Nhiều...

176.400₫ 196.000₫
Tác giả: Nhiều Tác Giả Hình thức: Bìa cứng, 30 x 24 cm, 100 trang Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Ký Họa Về Đông Dương Nam Kỳ -...

540.000₫ 600.000₫
Tác giả: Nhóm tác giả Hình thức: Bìa cứng, 37 x 27.5 cm, 96 trang Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Việt Sử - Tư Liệu Với Lời Bàn...

100.000₫ 125.000₫
Tác giả: Hồ Bạch Thảo Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23.5 cm, 257 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Văn Hóa Nước Và Hàng Hải Thời Cổ...

140.000₫ 175.000₫
Tác giả: Vũ Hữu San Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23.5 cm, 626 trang Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Triều Nguyễn Và Lịch Sử Của Chúng Ta...

189.000₫ 210.000₫
Tác giả: Nhiều Tác Giả Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 605 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2022 ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Vũ Tịch - Trường An

89.600₫ 112.000₫
Tác giả: Trường An Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23.5 cm, Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Bộ Tám Triều Vua Lý (4 Tập) -...

628.000₫ 785.000₫
Tác giả: Hoàng Quốc Hải Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23.2 cm, 3110 trang Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Bão Táp Triều Trần (Bộ 6 tập) -...

600.000₫ 750.000₫
Tác giả: Hoàng Quốc Hải Hình thức: Bìa cứng, 15.5 x 23.2 cm Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Hồ Dương II - Trường An

173.600₫ 217.000₫
Tác giả: Trường An Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23.5 cm, 176 trang Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Hồ Dương I - Trường An

173.600₫ 217.000₫
Tác giả: Trường An Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23.5 cm, 728 trang Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Ngoài Bờ Đông Là Mặt Trời - Trường...

80.000₫ 100.000₫
Tác giả: Trường An Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 412 trang Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ, 2022
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh