Phụng Sự Nhân Sinh

- 20%

Hành Trình Thám Hiểm Đông Dương (Bìa Cứng)...

632.000₫ 790.000₫
Tác giả: Francis Garnier, Louis Delaporte Dịch giả: Nguyễn Minh Hình thức: Bìa cứng, 18.5 x 26.5 cm, 848 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đại Học Sư Phạm, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Theo Dòng Sử Việt - Lý Thành Phương

159.200₫ 199.000₫
Tác giả: Lý Thành Phương Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 585 trang Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Vùng Đất Nam Bộ (Trọn Bộ 10 Tập)

1.600.000₫ 2.000.000₫
Tác giả: Trương Thị Kim Chuyên Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm, 4462 trang Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, 2023  
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Khởi Nghĩa Vua Duy Tân Qua Hồ Sơ...

223.200₫ 279.000₫
Tác giả: Lưu Anh Rô, Nguyễn Trương Đàn Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23 cm, 427 trang Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 12%

Khởi Nghĩa Vua Duy Tân Qua Hồ Sơ...

404.920₫ 459.000₫
Tác giả: Lưu Anh Rô, Nguyễn Trương Đàn Hình thức: Bìa cứng, 15.5 x 23 cm, 427 trang Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nam Phong Tạp Chí - Vấn Đề Phụ...

144.800₫ 181.000₫
Tác giả: Nhiều Tác Giả Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 448 trang Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Văn hóa vật chất và văn hóa xã...

392.000₫ 490.000₫
Tác giả: Nguyễn Duy Hinh, Trần Bình, Vũ Hoàng Hiếu Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm, 756 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 22%

Combo 2 Cuốn Gia Định Sài Gòn Thành...

824.000₫ 1.056.410₫
Tác giả: Nguyễn Đình Tư Hình thức: Bìa cứng, 21 x 29.5 cm, 1500 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nguyệt Thư Ảnh Kiếm - Bình Chi

151.200₫ 189.000₫
Tác giả: Bình Chi Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23.5 cm, 404 trang Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

30 Năm Chiến Tranh Cách Mạng Việt Nam...

112.000₫ 140.000₫
Tác giả: Nguyễn Huy Toàn Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 388 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tiền Cổ Việt Nam - Đỗ Văn Ninh

191.200₫ 239.000₫
Tác giả: Đỗ Văn Ninh Hình thức: bìa mềm,  20 x 14 cm, 444 trang Nhà xuất bản: NXB Khoa học xã hội, 2023  
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Combo 3 Cuốn Cuộc Đối Đầu Không Cân...

240.000₫ 300.000₫
Tác giả: Phan Thu, Lưu Trọng Lân Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 1000 trang Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Hoàng Việt Hộ Luật - Nhiều Tác Giả,...

103.200₫ 129.000₫
Tác giả: Nhiều Tác Giả, Trạch Quế Vinh Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 559 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Hoàng Hậu Nam Phương Qua Một Số Tư...

120.000₫ 150.000₫
Tác giả: Phạm Hy Tùng Hình thức: Bìa mềm, 17 x 23.5 cm, 320 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Combo 2 Cuốn Cách Trí Giáo Khoa Thư...

204.000₫ 255.000₫
Tác giả: Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận Hình thức: Bìa cứng, 14 x 20 cm, 500 trang Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Sử Ký Giáo Khoa Thư (Bìa Cứng) -...

92.000₫ 115.000₫
Tác giả: Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận Hình thức: Bìa cứng, 14 x 20 cm, 152 trang Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Cách Trí Giáo Khoa Thư (Bìa Cứng) -...

112.000₫ 140.000₫
Tác giả: Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, Đỗ Thận Hình thức: Bìa cứng, 14 x 20 cm, 216 trang Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Trọn Bộ...

196.000₫ 245.000₫
Tác giả: Nhiều Tác Giả Hình thức: Bìa cứng, 25 x 35 cm, 1263 trang Nhà xuất bản: NXB Văn Học, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Lăng Gia Long (Bìa Cứng) - Léopold Cadière

199.200₫ 249.000₫
Tác giả: Léopold Cadière Dịch giả: Nhiều dịch giả Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm, 176 trang Nhà Xuất Bản: NXB Khoa học xã hội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Khởi Nghĩa Vua Duy Tân Qua Hồ Sơ...

223.200₫ 279.000₫
Tác giả: Lưu Anh Rô, Nguyễn Trương Đàn Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23 cm, 427 trang Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 12%

Khởi Nghĩa Vua Duy Tân Qua Hồ Sơ...

404.200₫ 459.000₫
Tác giả: Lưu Anh Rô, Nguyễn Trương Đàn Hình thức: Bìa cứng, 15.5 x 23 cm, 427 trang Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 5%

Tù Binh Bất Đồng Chính Kiến - Tom...

142.000₫ 150.000₫
Tác giả: Tom Wilber, Jerry Lembcke Dịch giả:  Book Hunter Hình thức: Bìa mềm Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 - Trần Mai...

183.200₫ 229.000₫
Tác giả: Trần Mai Hạnh Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 612 trang Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Trung Bộ Và Nam Bộ Thời Chúa Nguyễn...

208.000₫ 260.000₫
Tác giả: Hội Khoa Học Lịch Sử Tỉnh Thừa Thiên Huế Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 528 trang Nhà xuất bản: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh