Phụng Sự Nhân Sinh

Giáo Trình Marketing Du Lịch - GS.TS Hà...

250.000₫
Tác giả: GS.TS Hà Nam Khánh Giao Hình thức: Bìa mềm, 16x24cm, 540 trang Nhà xuất bản: NXB Thông tin và Truyền thông
Chi tiết sản phẩm

Lập Trình Cơ Bản Với Java - Nhiều...

Tác giả: Đỗ Thanh Hà, Nguyễn Thị Minh Huyền Hình thức: Bìa mềm, 16×24 cm Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Liên hệ

Giáo Trình Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế...

Tác giả: Hoàng Khắc Lịch Hình thức: Bìa mềm, 16x24cm Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Liên hệ

Giáo Trình Luật Tài Chính Việt Nam -...

Tác giả: PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu, TS. Nguyễn Thị Lan Hương   Hình thức: Bìa mềm, 16x24cm Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Liên hệ

Giáo Trình Các Công Cụ Phái Sinh -...

Tác giả: PGS.TS. Lê Trung Thành   Hình thức: Bìa mềm, 16×24 cm Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Liên hệ

Giáo Trình Lý Luận Chung Về Nhà Nước...

223.000₫
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Minh Đoan Hình thức: Bìa mềm, 16x24 cm, 523 trang Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật
Chi tiết sản phẩm

Hướng Dẫn Môn Học Công Pháp Quốc Tế...

100.000₫
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hồng Yến, TS. Lê Thị Anh Đào (Đồng chủ biên) Hình thức: Bìa mềm, 336 trang Nhà xuất bản: NXB Công an nhân dân
Chi tiết sản phẩm

Giáo Trình Tâm Lí Học Quản Lí ...

82.000₫
Tác giả: Đỗ Văn Đoạt (Chủ biên) Hình thức: Bìa mềm, 17 x 24cm, 224 trang Nhà xuất bản: NXB Đại Học Sư Phạm  
Chi tiết sản phẩm

Giáo Trình Tâm Lý Học Xã Hội -...

Hết hàng
Tác giả: Đỗ Thị Nga Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Hết hàng

Giáo Trình Nhập Môn Internet Và Công Nghệ...

Hết hàng
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tú Anh Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Hết hàng

Giáo Trình Khảo Cổ Học Đại Cương -...

112.000₫
Tác giả: Đặng Văn Thắng Hình thức: Bìa mềm, 16x24 cm Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc gia TP.HCM
Chi tiết sản phẩm
- 20%

IELTS Writing Navigator - Dò Trúng Lỗi, Sửa...

183.200₫ 229.000₫
Tác giả: Trương Hải Hà Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 268 trang Nhà xuất bản: NXB Thế Giới
Chi tiết sản phẩm

Giáo Trình Pháp Luật Về Chủ Thể Kinh...

111.000₫
Tác giả: Đại học Luật TP. HCM Hình thức: Bìa mềm, 14.5x20.5cm, 712 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Chi tiết sản phẩm

Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ -...

123.300₫
Tác giả: Đại học Luật TP. HCM Hình thức: Bìa mềm, 14.5x20.5cm, 622 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Chi tiết sản phẩm

Giáo Trình Luật Lao Động - Đại học...

111.000₫
Tác giả: Đại học Luật TP. HCM Hình thức: Bìa mềm, 14.5x20.5cm, 708 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Chi tiết sản phẩm

Giáo Trình Pháp Luật Về Tài Sản, Quyền...

134.000₫
Tác giả: Đại học Luật TP. HCM Hình thức: Bìa mềm, 710 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Chi tiết sản phẩm

Giáo Trình Những Quy Định Chung Về Luật...

92.000₫
Tác giả: Đại học Luật TP. HCM Hình thức: Bìa mềm, 20.5x14.5cm, 416 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Chi tiết sản phẩm

Giáo Trình Lý Thuyết Trò Chơi - Tạ...

100.000₫
Tác giả: Tạ Quang Sơn Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm Nhà xuất bản: NXB ĐHQG HCM
Chi tiết sản phẩm

Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và...

223.000₫
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Minh Đoan Hình thức: Bìa mềm, 506 trang Nhà xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Excel Ứng Dụng Văn Phòng: Từ Cơ Bản...

158.400₫ 198.000₫
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 167 trang Nhà xuất bản: NXB Dân trí
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Viết Luận Văn Khoa Học Bằng Tiếng Anh...

72.000₫ 90.000₫
Tác giả: GS TS Đặng Lương Mô Hình thức: Bìa mềm, 15 x 20.5 cm, 204 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh
Chi tiết sản phẩm

Ứng Dụng Ngoại Giao Văn Hóa Trong Thực...

167.000₫
Tác giả: PGS.TS Lê Thanh Bình Hình thức: Bìa mềm, 16x24cm, 347 trang Nhà xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật
Chi tiết sản phẩm

Hỏi – Đáp Môn Kinh Tế Chính Trị...

124.000₫
Tác giả: PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa, PGS.TS. Đoàn Xuân Thủy Hình thức: Bìa mềm, 14.5x20.5cm, 372 trang Nhà xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật
Chi tiết sản phẩm

Giáo Trình Triết Học

69.000₫
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 228 trang Nhà xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh