Phụng Sự Nhân Sinh

- 20%

Bàn Cờ Lớn - Zbigniew Brzezinski

127.200₫ 159.000₫
Tác giả: Zbigniew Brzezinski Dịch giả: Nguyễn Thanh Xuân Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 358 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Sự Trả Thù Của Địa Lý (Bìa Cứng)...

271.200₫ 339.000₫
Tác giả: Robert D. Kaplan Dịch giả: GS. TS Đào Đình Bắc Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm, 476 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hội Nhà Văn, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Trật Tự Thế Giới (Bìa Cứng) - Henry...

196.000₫ 245.000₫
Tác giả: Henry Kissinger Dịch giả: Phạm Thái Sơn,Võ Minh Tuấn  Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm, 474 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thế Giới, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tôn Giáo Và Công Bằng Kinh Tế -...

262.400₫ 328.000₫
Tác giả: Michael Zweig (Chủ biên) Hình thức: bìa mềm, 16 x 24 cm, 422 trang Nhà xuất bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 16%

Địa – Chính trị thế giới

149.000₫ 178.000₫
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - ThS. Ngô Thị Thúy Hiền (Đồng chủ biên) Năm xuất bản: T12/2022 Số trang: 380 trang, bìa mềm
Chi tiết sản phẩm
- 14%

Phong Trào Xã Hội và Nền Dân Chủ...

250.000₫ 290.000₫
Tác giả: Dylan Tylor Dịch giả: Nhiều dịch giả Hình thức: Bìa cứng, 16x24cm, 432 trang Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đối đầu Nga – Mỹ “Cuộc chiến tranh...

156.000₫ 195.000₫
Tác giả: Igor Prokopenko Hình thức: Bìa mềm, tay gấp, 339 trang Nhà xuất bản: NZB Sự thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tuyến Lợi Thế Chiến Lược lớn Của Nhật...

154.400₫ 193.000₫
Tác giả: Michael J. Green Hình thức: Bìa mềm, 16x24 cm, tay gấp, 454 trang Nhà phát hành: NXB sự thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nhật Bản và Việt Nam là “đồng minh...

127.200₫ 159.000₫
Tác giả: Umeda Kunio Hình thức: Bìa mềm tay gấp, 16x24 cm, 256 trang Nhà xuất bản: NXB Thế Giới, 2023    
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Cuộc chiến dài hơi – Đại chiến lược...

373.600₫ 467.000₫
Tác giả: Rush Doshi Hình thức: bìa mềm, 848 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Sức mạnh mềm của Trung Quốc trong cạnh...

182.400₫ 228.000₫
Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương Hình thức: bìa mềm,16x24 cm, 499 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Combo 3 Cuốn Lịch Sử Các Học Thuyết...

459.000₫ 540.000₫
Tác giả: Nguyễn Đăng Dung Hình thức: bìa mềm, 1200 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Chính Phủ Trong Nhà Nước Pháp Quyền -...

162.000₫ 180.000₫
Tác giả: Nguyễn Đăng Dung (chủ biên) Hình thức: bìa mềm, 16 x 24 cm, 412 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Quyền Lập Pháp - Theo Tinh Thần Của...

183.200₫ 229.000₫
Tác giả: Nguyễn Đăng Dung Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 356 trang Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Combo 3 cuốn: Lược Sử Nước Mỹ +...

254.150₫ 299.000₫
Tác giả: Nhiều Tác Giả Hình thức: bìa mềm Nhà Xuất Bản: NXB Tôn Giáo, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Danh Nhân Đương Đại - Cuộc Đời Phi...

54.400₫ 68.000₫
Tác giả: Sheila Kanani, Sarah Walsh Dịch giả: Ngọc Giàu Hình thức: Bìa mềm, 13.5 x 20.5 cm, 110 trang Nhà Xuất Bản: NXB Phụ Nữ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Bằng Mọi Thủ Đoạn Cần Thiết - Elizabeth...

204.000₫ 255.000₫
Tác giả: Elizabeth C. Economy, Michael Levi Dịch giả: Trịnh Huy Ninh Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23.5 cm, 354 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Di Sản Hồ Chí Minh - Hồ Chí...

64.000₫ 80.000₫
Tác giả: Vũ Trung Kiên Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 184 trang Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Combo 3 Cuốn Chính Thể Đại Diện -...

292.000₫ 365.000₫
Tác giả: John Stuart Mill Dịch giả: Nhiều Dịch Giả Hình thức: Bìa mềm, 12 x 20 cm Nhà Xuất Bản: NXB Tri Thức, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Việt Nam trước cạnh tranh chiến lược giữa...

134.400₫ 168.000₫
Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân Hình thức: Bìa mềm, 432 trang Nhà Xuất Bản: NXB Sự Thật, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 5%

Tù Binh Bất Đồng Chính Kiến - Tom...

142.000₫ 150.000₫
Tác giả: Tom Wilber, Jerry Lembcke Dịch giả:  Book Hunter Hình thức: Bìa mềm Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 - Trần Mai...

183.200₫ 229.000₫
Tác giả: Trần Mai Hạnh Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 612 trang Nhà xuất bản: NXB Chính Trị Quốc Gia, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nhà Golden - Salman Rushdie

126.400₫ 158.000₫
Tác giả: Salman Rushdie Dịch giả: Đăng Thư Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 538 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hội Nhà Văn, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Một Chủ Nghĩa Tư Bản Vì Lợi Ích...

196.000₫ 245.000₫
Tác giả: Klaus Schwab, Peter Vanham Dịch giả: Nguyễn Việt Anh Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23 cm, 452 trang Nhà Xuất Bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh