Phụng Sự Nhân Sinh

- 20%

Trump 101 - Con Đường Dẫn Đến Thành...

76.000₫ 95.000₫
Tác giả: Donald J. Trump Dịch giả: Ths. Nguyễn Thái Nghĩa Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20 cm, 240 trang Nhà Xuất Bản: NXB Trẻ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Combo 2 Cuốn Chuyển Đổi Số thế Nào?...

243.000₫ 270.000₫
Tác giả: Hồ Tú Và nguyễn Nhật quang Hình thức: Bìa mềm, 287 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thông Tin và Truyền Thông, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Chuyển Đổi Số thế Nào? - Hồ Tú...

171.000₫ 190.000₫
Tác giả: Hồ Tú Và nguyễn Nhật quang Hình thức: Bìa mềm, 287 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thông Tin và Truyền Thông, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Cẩm nang chuyển đổi số (Tái bản có...

72.000₫ 80.000₫
Tác giả: Hồ Tú Bảo (chủ biên); Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Nhật Quang Hình thức: Bìa mềm, 202 trang  Thể loại: Khoa học công nghệ Nhà xuất bản: Thông tin & Truyền thông, 2021
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Ping - Giải Cứu Vườn Địa Đàng -...

78.400₫ 98.000₫
Tác giả: Stuart Avery Gold Dịch giả: Thanh Thảo, Hương Nguyễn Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 216 trang Nhà Xuất Bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đầu Tư Thông Minh - Anthony Robbins

158.400₫ 198.000₫
Tác giả: Anthony Robbins Dịch giả: Vương Bảo Long Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 368 trang Nhà Xuất Bản: NXB Dân Trí, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

The Little Book - Định Giá Cổ Phiếu...

127.200₫ 159.000₫
Tác giả: Aswath Damodaran Dịch giả: Dương Bùi Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 304 trang Nhà Xuất Bản: NXB Dân Trí, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

The Little Book - Giao Dịch Theo Xu...

127.200₫ 159.000₫
Tác giả: Michael Covel Dịch giả: Dương Bùi Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 300 trang Nhà Xuất Bản: NXB Dân Trí, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

OKR - Từ Chiến Lược Mục Tiêu Đến...

103.200₫ 129.000₫
Tác giả: Masaru Amono Dịch giả: Nguyễn Cường  Hình thức: Bìa mềm, 13 x 19 cm, 204 trang Nhà Xuất Bản: NXB Công Thương, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Peter Drucker - Tư Duy Đúng Quản Lý...

127.200₫ 159.000₫
Tác giả: Akira Nakano Dịch giả: Trần Thùy Hình thức: Bìa mềm, 13 x 19 cm, 298 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thanh Niên, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Context Marketing - Mathew Sweezey

151.200₫ 189.000₫
Tác giả: Mathew Sweezey Dịch giả: Kiều Hòa Hình thức: Bìa mềm, 13.5 x 20.5 cm, 392 trang Nhà Xuất Bản: NXB Dân Trí, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Bí Quyết Đầu Tư Bất Động Sản Khôn...

151.200₫ 189.000₫
Tác giả: Fredrik Eklund, Bruce Littlefield Dịch giả: Mai Tâm Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 412 trang Nhà Xuất Bản: NXB Lao Động, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Digital Marketing - Thế Giới Ảo Tạo Dòng...

127.200₫ 159.000₫
Tác giả: Philip Kotler, Svend Hollensen, Marc Opresnik Dịch giả: Hạnh Phan Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 340 trang Nhà Xuất Bản: NXB Lao Động, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Hướng Dẫn Kiếm Tiền Trên Tiktok - Giang...

151.200₫ 189.000₫
Tác giả: Giang Trung Nguyên Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 424 trang Nhà xuất bản: NXB Công Thương, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

7 Bài Học Kinh Doanh Cơ Bản Dành...

127.200₫ 159.000₫
Tác giả: Kevin Harrington Mark Timm Dịch giả: Bích Nguyễn Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 340 trang Nhà Xuất Bản: NXB Công Thương, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Vòng Lặp OODA - Phương Pháp Ra Quyết...

119.200₫ 149.000₫
Tác giả: Hiroyuki Irie Dịch giả: Lại Minh Tâm Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 344 trang Nhà Xuất Bản: NXB Công Thương, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Chiến Lược Digital Marketing Trong Kỷ Nguyên Trí...

111.200₫ 139.000₫
Tác giả: Frederick Vallaeys Dịch giả: Vũ Thu Hiền Hình thức: Bìa mềm, 20 x 13 cm, 296 trang Nhà Xuất Bản: NXB Lao Động, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả Khi Làm...

103.200₫ 129.000₫
Tác giả: Rohit Bhargava Dịch giả: Hoàng Thị Minh Phúc Hình thức: Bìa mềm, 20 x 13 cm, 276 trang Nhà Xuất Bản: NXB Công Thương, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

The Money Hackers Cách Mạng Fintech - Daniel...

151.200₫ 189.000₫
Tác giả: Daniel P Simon Dịch giả: Hoa Nguyễn Ngọc  Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 428 trang Nhà Xuất Bản: NXB Lao Động, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Kỳ Lân Tỷ Đô - Lawrence Ingrassia

134.400₫ 168.000₫
Tác giả: Lawrence Ingrassia Dịch giả: Lê Hồng Phương Hạ Hình thức: Bìa mềm, 20 x 13 cm, 432 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thanh Niên, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Zig Ziglar - Nghệ Thuật Chốt Sale Đỉnh...

119.200₫ 149.000₫
Tác giả: Zig Ziglar Dịch giả: Lương Như Ý Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 412 trang Nhà Xuất Bản: NXB Công Thương, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Truyền Thông Bằng EQ - Quỷ Quỷ, Đinh...

127.200₫ 159.000₫
Tác giả: Quỷ Quỷ, Đinh Hòa Trân Hình thức: Bìa mềm, 15.7 x 24 cm, 392 trang Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

The 4 Day Week - Tuần Làm Việc...

127.200₫ 159.000₫
Tác giả: Andrew Barnes Stepphanie Jones Dịch giả: Hoa Nguyễn Ngọc Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 396 trang Nhà Xuất Bản: NXB Công Thương, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

AI Trong Marketing - Eric Verzuh

151.200₫ 189.000₫
Tác giả: Eric Verzuh Dịch giả: Hoa Nguyễn Ngọc Hình thức: Bìa mềm, 23 x 16 cm, 360 trang Nhà Xuất Bản: NXB Lao Động, 2022
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh