"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

- 20%

Văn Hóa Người Việt Vùng Tây Nam Bộ...

256.000₫ 320.000₫
Tác giả: Trần Ngọc Thêm Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 892 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đất Sài Gòn Và Sinh Hoạt Của Người...

88.000₫ 110.000₫
Tác giả: Phạm Quang Huy, T.S Quách Thanh Hải, Lê Nguyễn Hồng Phong Hình thức: bìa mềm, 14 x 20.5 cm Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà...
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Ký Họa Về Đông Dương Nam Kỳ -...

540.000₫ 600.000₫
Tác giả: Nhóm tác giả Hình thức: Bìa cứng, 37 x 27.5 cm, 96 trang Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Văn Hóa Nước Và Hàng Hải Thời Cổ...

140.000₫ 175.000₫
Tác giả: Vũ Hữu San Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23.5 cm, 626 trang Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Xã Hội Việt Nam - Cara Alwill Leyba

68.800₫ 86.000₫
Tác giả: Cara Alwill Leyba Dịch giả: ACE Lê Hình thức: bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 312 trang Nhà xuất bản: NXB Hội...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Thu Giang - Nguyễn Duy Cần - Những...

144.000₫ 180.000₫
Tác giả: Thu Giang - Nguyễn Duy Cần Hình thức: Bìa mềm, 13 x 19 cm, 528 trang Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Ký Họa Việt Nam Đầu Thế Kỷ 20...

297.500₫ 350.000₫
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm, 392 trang Nhà xuất bản: NXB Thế Giới, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Đình Nam Bộ Xưa & Nay - Huỳnh...

116.100₫ 129.000₫
Tác giả: Huỳnh Ngọc Trảng - Trương Ngọc Tường Hình thức: Bìa mềm, 6 x 24 cm, 312 trang Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Văn Hóa...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Sài Gòn – Gia Định Ký Ức Lịch...

111.200₫ 139.000₫
Tác giả: Huỳnh Ngọc Trảng - Trương Ngọc Tường Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24cm cm, 408 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đồ Sứ Ký Kiểu Thời Nguyễn (Commissioned Patterned...

720.000₫ 900.000₫
Tác giả: Trần Đức Anh Sơn Hình thức bìa: Bìa mềm, 23 x 25 cm Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022 ...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Kiểu Huế - Trần Đức Anh Sơn

637.500₫ 750.000₫
Tác giả: Trần Đức Anh Sơn Hình thức: Bìa mềm Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Xã Hội Việt Nam Từ Thế Kỷ XVII...

48.000₫ 60.000₫
Tác giả: Nguyễn Trọng Phấn Hình thức: Bìa mềm, 15 x 24 cm Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Combo 2 quyển Lương Đức Thiệp - Việt...

132.800₫ 166.000₫
Tác giả: Lương Đức Thiệp Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 550 trang Nhà xuất bản: NXB Tri Thức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Xã Hội Việt Nam - Từ Sơ Sử...

78.400₫ 98.000₫
Tác giả: Lương Đức Thiệp Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5 cm, 350 trang Nhà xuất bản: NXB Tri Thức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tổ Chức Phòng Thủ Và Hoạt Động Bảo...

104.000₫ 130.000₫
Tác giả: Lê Tiến Công Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23 cm, 320 trang Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Khoa học xã hội, 2022 ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tỉnh Bến Tre Trong Lịch Sử Việt Nam...

96.000₫ 120.000₫
Tác giả: Nguyễn Duy Oanh Hình thức: bìa mềm, 16 x 24 cm, 410 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng Hợp, 2022 ...
Chi tiết sản phẩm

Chuyên Khảo Về Tỉnh Sa Đéc - Địa...

25.000₫
Tác giả: Hội Nghiên cứu Đông Dương Hình thức: Bìa mềm, 15.5x23cm, 48 trang Nhà xuất bản : NXB Trẻ, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đô Thị Sài Gòn Thành Phố Hồ Chí...

68.000₫ 85.000₫
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hậu Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 262 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 22%

combo 3 cuốn: Phù Thuật Và Tín Ngưỡng...

444.600₫ 570.000₫
combo 3 cuốn: Phù Thuật Và Tín Ngưỡng An Nam+Nghi Thức Tang Lễ Của Người An Nam +Văn Hóa Tín Ngưỡng Việt Nam 1. Phù Thuật Và Tín Ngưỡng An Nam Tác giả:...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tạp Bút Năm Ất Hợi 1995 - Di...

176.000₫ 220.000₫
Tác giả: Vương Hồng Sển Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20 cm, 328 trang Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2022
Chi tiết sản phẩm

Chợ Lớn 1955 Ký Và Họa - Gontran...

199.000₫
Tác giả: Gontran de Poncins Dịch giả: Phan Xích Linh Hình thức: Bìa mềm, 13.5 x 20.5 cm, 320 trang Nhà Xuất Bản: NXB...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đời sống vỉa hè Sài Gòn - LAWRENCE...

135.200₫ 169.000₫
Tác giả: LAWRENCE J. VALE Dịch giả: Mai Nguyễn Hình thức: bìa m ềm, 14x20.5 cm, 220 trang Nhà Xuất Bản: NXB Dân Trí, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Phan Bội Châu Tự Phán - Phạm Trọng...

88.000₫ 110.000₫
Tác giả: Phạm Trọng Điểm, Tôn Quang Phiệt Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 346 trang Nhà xuất bản: NXB Văn Học, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Combo 3 quyển Như Cây Phong Ba Trên...

288.000₫ 360.000₫
Tác giả: Lê Văn Chương Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23 cm, Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2022
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh