"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng

Trò chuyện cùng Dương Ngọc Dũng - Tình...

125.000₫
Câu chuyện tôi kể cho các bạn không phải là tiểu sử, nó đúng nghĩa là một câu chuyện, tức là có yếu tố hư cấu. Thế nhưng tôi muốn nói rõ hơn một chút là hư cấu không...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tôn giáo nhìn từ viễn cảnh xã hội...

112.000₫ 140.000₫
Cuốn sách được chia làm 12 chương: Chương 1: Tôn Giáo Là Gì? Chương 2: Tôn Giáo Và Xã Hội. Chương 3: Tôn Giáo Như Một Hệ Thống Ý Nghĩa. Chương 4: Tôn Giáo Đối Với Cá Nhân. Chương...
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh