Phụng Sự Nhân Sinh

Kẻ Sĩ Trước Thời Cuộc - Hoàng Quốc...

Tác giả: Hoàng Quốc Hải Hình thức: bìa mềm Nhà Xuất Bản: NXB Phụ Nữ, 2023
Liên hệ
- 5%

Trực giác và Lý trí – Các tiểu...

142.500₫ 150.000₫
Tác giả: Edgar Allan Poe Dịch giả: Quách Trọng, Lê Ái, Nguyễn Hoàng Dương Hình thức: bìa mềm,12X20.5 cm, 240 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Vương Quốc Nghìn Năm - Kim Kyung-Uk

92.650₫ 109.000₫
Tác giả: Kim Kyung-Uk Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Hà Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 400 trang Nhà Xuất Bản: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Vượt Sóng - Linda Lê

96.000₫ 120.000₫
Tác giả: Linda Lê Hình thức: bìa mềm, ,14 x 20.5 cm, 348 trang Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Lý thuyết Văn học và Văn hóa -...

304.000₫ 380.000₫
Tác giả: Peter Barry Dịch giả: Hoàng Tố Mai chủ biên Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. T1/2023 Khổ sách: 16x 24 cm. Số trang: 440
Chi tiết sản phẩm

Cư Trần Lạc Đạo Phú - Đương Đạo...

Hết hàng
Tác giả: Đương Đạo Nguyễn Thế Đăng Hình thức: Bìa mềm, 13 x 19 cm, 121 trang Nhà xuất bản: NXB Hà Nội, 2022
Hết hàng
- 20%

Đại văn hào Lev Tolstoy và nghệ thuật...

271.200₫ 339.000₫
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Lịch Hình thức: bìa mềm, 632 trang Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Nhà Văn Nhật Bản Thế Kỷ XX -...

84.000₫ 99.000₫
Tác giả: Đào Thị Thu Hằng Hình thức: Bìa mềm, 15 x 24 cm, 302 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tự Sự Truyện Kiều Qua 20 Bản Bổ...

120.000₫ 150.000₫
Tác giả: Hoàng Thân (soạn) - Nguyễn Phúc An (hiệu-bình) Hình thức: Bìa mềm, 15 x 23 cm, 388 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 22%

Combo 2 quyển Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng...

299.300₫ 384.000₫
Tác giả: Nghiêm Thị Hằng Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 650 trang Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Toàn Việt Thi Lục - Tập 3 (Bìa...

200.000₫ 250.000₫
Tác giả: Lê Quý Đôn Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm, 438 trang Nhà xuất bản: NXB Văn Học, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Ngọn Lửa Hoang Dã - Long Ứng Đài

92.000₫ 115.000₫
Tác giả: Long Ứng Đài Dịch giả: Hồ Như Ý Hình thức: Bìa mềm, 280 trang Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nguyễn Du Thiên Tài - Vấn Đề Đã...

120.000₫ 150.000₫
Tác giả: GS. NGND. Nguyễn Đình Chú Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 360 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Sổ Tay Viết Văn - Tô Hoài

54.000₫ 60.000₫
Tác giả: Tô Hoài Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 192 trang Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Văn Chương Sài Gòn 1881 -1924: Văn Xuôi...

119.200₫ 149.000₫
Tác giả: Trần Nhật Vy Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 22.5, 520 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Trí Thức Nho Học Và Bang Giao Triều...

239.200₫ 299.000₫
Tác giả: Lê Phương Duy Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 476 trang Nhà xuất bản: NXB Khoa học xã hội, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng - Nghiêm Thị...

172.000₫ 215.000₫
Tác giả: Nghiêm Thị Hằng Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 343 trang Nhà xuất bản: NXB Văn Học, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đường Thi Quốc Âm Cổ Bản - Nguyễn...

136.000₫ 170.000₫
Tác giả: Nguyễn Xuân Diện - Trần Ngọc Đông Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 23.5 cm, 536 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Các Khúc Ngâm Thế Kỷ XIX (Bìa Cứng)...

184.000₫ 230.000₫
Tác giả: Nguyễn Quảng Tuân Hình thức: bìa cứng, 16 x 24 cm Nhà xuất bản: NXB Văn Học, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Thi Pháp Truyện Kiều - Trần Đình Sử

144.000₫ 180.000₫
Tác giả: Trần Đình Sử Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 470 trang Nhà xuất bản: NXB Đại Học Sư Phạm, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nghiên Cứu Kinh Lăng-già - Daisetz Teitaro Suzuki

259.200₫ 324.000₫
Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki Dịch giả: Như Hạnh Hình thức: Bìa mềm Nhà xuất bản: NXB Tri Thức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Chuông Gió - Tập 4 - Vĩ Ngư

139.200₫ 174.000₫
Tác giả: Vĩ Ngư Dịch giả: Hàn Vũ Phi Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 464 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thanh Niên, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tìm Hiểu Văn Học Hiện Đại Hàn Quốc...

152.000₫ 190.000₫
Tác giả: Kwon Young Min Dịch giả: Nguyễn Lệ Thu Hình thức: Bìa mềm, 15.5 x 24 cm, 414 trang Nhà Xuất Bản: NXB Hội Nhà Văn, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Lắt Léo Tiếng Việt - Lê Minh Quốc

68.000₫ 85.000₫
Tác giả: Lê Minh Quốc Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20 cm, 288 trang Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 2022
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh