"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

- 20%

Khảo Luận Thứ Hai Về Chính Quyền (Bìa...

124.000₫ 155.000₫
Tác giả: John Locke Dịch giả: Lê Tuấn Huy; Hình thức: bìa cứng, 12 x 20 cm, 342 ttrang Nhà xuất bản: NXB Tri Thức ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Một Lý Thuyết Về Tự Do - John...

124.000₫ 155.000₫
Tác giả: John Stuart Mill Dịch giả: Phạm Nguyên Trường; Hình thức: bìa mềm, 12 x 20 cm, 290 trang Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM, 2022 ...
Chi tiết sản phẩm

Quan Niệm Của Các Nhà Kinh Điển Mácxít...

75.000₫
Tác giả: Vũ Thị Kiều Phương Hình thức: Bìa mềm
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Thích Ứng Của Các Quốc Gia Đông Nam...

132.000₫ 165.000₫
Tác giả: PGS. TS Dương Văn Huy Loại bìa: Bìa mềm Số trang: 424 Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Bàn Về Tự Do (Bìa cứng) - John...

124.000₫ 155.000₫
Tác giả: John Stuart Mill Người dịch: Nguyễn Văn Trọng Hình thức: Bìa cứng, 12x20cm, 260 trang Thể loại: Lý thuyết chính trị Nhà xuất bản: ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Thuyết Âm Mưu Và Chủ Nghĩa Dân Túy:...

111.200₫ 139.000₫
Tác giả: Eirikur Bergmann Người dịch: Đào Thị Hồng Hạnh... HÌnh thức: BÌa mềm, 16x24cm, 300 trang Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Combo sách Nữ Quyền: Về Sự Đàn Áp...

481.600₫ 602.000₫
Tác giả: John Stuart Mill , Kenessey Béla , Marilyn Yalom , bell hookd Dịch giả: Đặng Đức Hiệp, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Minh, Trần Ngọc Hiếu Hình thức:...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Về Sự Đàn Áp Phụ Nữ (bìa mềm)...

132.000₫ 165.000₫
Tác giả: John Stuart Mill Dịch giả: Đặng Đức Hiệp dịch Hình thức: bìa cứng, 13 x 20,5, 304 trang Nhà xuất bản: Đà Nẵng, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Về Sự Đàn Áp Phụ Nữ (bìa cứng)...

187.200₫ 234.000₫
Tác giả: John Stuart Mill Dịch giả: Đặng Đức Hiệp dịch Hình thức: bìa cứng, 13 x 20,5, 304 trang Nhà xuất bản: Đà Nẵng, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Giá trị...

208.800₫ 261.000₫
Tác giả: Nhiều tác giả Số trang: 640 Hình thức: Bìa mềm
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Combo Tim Marshall: Những Tù Nhân Của Địa...

328.000₫ 410.000₫
Tác giả: Tim Marshall Dịch giả: Trần Trọng Hải Minh; Hình thức bìa: Bìa cứng Số trang: 396 + 425 Kích thước: 14 x 20.5 cm Nhà...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Chia Rẽ: Tại Sao Chúng Ta Đang Sống...

160.000₫ 200.000₫
Tác giả: Tim Marshall Dịch giả: Trần Trọng Hải Minh; Hình thức bìa: Bìa cứng Số trang: 396 Kích thước: 14 x 20.5 cm Nhà xuất bản:...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Lý Thuyết Chính Trị Quốc Tế - Kenneth...

196.000₫ 245.000₫
Tác giả: Kenneth Walts Dịch giả: Nguyễn Hoàng Như Thanh Hình thức: bìa mềm, 17x25cm, 274 trang Thể loại: Lý thuyết chính trị Nhà xuất bản: ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Chia Rẽ: Tại Sao Chúng Ta Đang Sống...

160.000₫ 200.000₫
Tác giả: Tim Marshall Dịch giả: Trần Trọng Hải Minh; Hình thức bìa: Bìa cứng Số trang: 396 Kích thước: 14 x 20.5 cm Nhà xuất bản:...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Lý Thuyết Chính Trị Quốc Tế - Kenneth...

196.000₫ 245.000₫
Tác giả: Kenneth Walts Dịch giả: Nguyễn Hoàng Như Thanh Hình thức: bìa mềm, 17x25cm, 274 trang Thể loại: Lý thuyết chính trị Nhà xuất bản: ...
Chi tiết sản phẩm

Eichmann ở Jerusalem - Ký sự pháp đình:...

218.000₫
Tác giả: Hannah Arendt Dịch giả: Hiếu Tân, Bùi Văn Nam Sơn (hiệu đính) Hình thức: Bìa cứng, 350 trang Thể loại: Lý thuyết chính trị Nhà...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Combo Lịch Sử Các Học Thuyết Chính Trị;...

306.000₫ 360.000₫
Tác giả: Giáo sư Nguyễn Đăng Dung Hình thức: bìa mềm, 1024 trang Thể loại: Lý thuyết chính trị Nhà xuất bản: ĐHQG Hà...
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Lịch Sử Các Học Thuyết Chính Trị -...

162.000₫ 180.000₫
Tác giả: Giáo sư Nguyễn Đăng Dung Hình thức: bìa mềm, 510 trang Thể loại: Lý thuyết chính trị Nhà xuất bản: ĐHQG Hà Nội ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Bàn Về Tự Do - John Stuart Mill

92.000₫ 115.000₫
Tác giả: John Stuart Mill Người dịch: Nguyễn Văn Trọng Hình thức: Bìa mềm tay gập, 208 trang Thể loại: Lý thuyết chính trị Nhà xuất bản:...
Chi tiết sản phẩm

Eichmann ở Jerusalem. Ký sự pháp đình: Một...

218.000₫
Tác giả: Hannah Arendt Dịch giả: Hiếu Tân, Bùi Văn Nam Sơn (hiệu đính) Hình thức: Bìa cứng, 350 trang Thể loại: Lý thuyết chính trị Nhà...
Chi tiết sản phẩm

Hannah Arendt: Eichmann ở Jerusalem. Ký sự pháp...

218.000₫
Tác giả: Hannah Arendt Dịch giả: Hiếu Tân, Bùi Văn Nam Sơn (hiệu đính) Hình thức: Bìa cứng, 350 trang Thể loại: Lý thuyết chính trị Nhà...
Chi tiết sản phẩm

Combo Hannah Arendt: Eichmann ở Jerusalem: Ký sự...

371.000₫
Tác giả: Hannah Arendt Dịch giả: Nguyễn Thị Minh, Hiếu Tân, Bùi Văn Nam Sơn (hiệu đính) Hình thức: Bìa mềm + Bìa cứng Thể loại: Lý thuyết chính...
Chi tiết sản phẩm

Giữa Quá Khứ Và Tương Lai: Tám Bài...

153.000₫
Tác giả: Hannah Arendt Dịch giả: Nguyễn Thị Minh, Bùi Văn Nam Sơn (hiệu đính) Hình thức: Bìa mềm, 398 trang Thể loại: Lý thuyết chính trị ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Nền kinh tế 99%: Cách thức Chủ nghĩa...

132.000₫ 165.000₫
Tác giả: Paul S. Adler Dịch giả: An Khánh Hình thức: Bìa mềm, 408 trang Thể loại: Lý thuyết chính trị Nhà xuất bản: NXB Chính...
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh