"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

- 20%

Văn Hóa, Tín Ngưỡng Và Thực Hành Tôn...

735.200₫ 919.000₫
Tác giả: Leopold Cadiere Dịch giả: Đỗ Trinh Huệ Hình thức: Bìa cứng, 16*24cm, 1192 trang Thể loại: Văn hóa Việt Nam Nhà...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Leopold Cadiere: Hồi Ký Của Một Ông Già...

207.200₫ 259.000₫
Tác giả: Leopold Cadiere Dịch giả: Đỗ Trinh Huệ Hình thức: bìa mềm, 16*24cm, 328 trang Thể loại: Văn hóa Việt Nam Nhà...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Lược Sử Phát Triển Dân Quyền Nhật Bản...

199.200₫ 249.000₫
Tác giả: Uehara Etsujiro Dịch giả: Nguyễn Mạnh Sơn Hình thức: bìa mềm, 16x24cm, 508 trang Thể loại: Nghiên cứu Nhật Bản Nhà xuất...
Chi tiết sản phẩm
- 12%

Sài Gòn: Chuyện Đời Của Phố 4 (bìa...

325.000₫ 370.000₫
Tác giả: Phạm Công Luận Hình thức: Bìa cứng, 19 x 21cm, 302 trang Thể loại: Tùy bút, Hồi ký Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa -...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ - Đàm...

100.000₫ 125.000₫
Tác giả: Đàm Hà Phú Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 396 trang Thể loại: Văn hóa Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 02-2021
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Sài Gòn Một Thuở "Dân Ông Tạ Đó!"...

55.250₫ 65.000₫
Tác giả: Cù Mai Công Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 174 trang Thể loại: Văn hóa Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 01-2021...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Phạm Công Luận tuyển tập: Tùy Bút -...

152.150₫ 179.000₫
Tác giả: Phạm Công Luận Hình thức: 15.5 x 23.5 cm Thể loại: Văn hóa Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ, 01-2021...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Sài Gòn Ngoảnh Lại Trăm Năm - Phạm...

174.400₫ 218.000₫
Tác giả: Phạm Công Luận Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 348 trang Thể loại: Tùy bút, Hồi ký Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng, 2021 ...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Sài Gòn: Chuyện Đời Của Phố 5 -...

305.150₫ 359.000₫
Tác giả: Phạm Công Luận Hình thức: Bìa mềm, 19 x 21cm, 349 trang Thể loại: Tùy bút, Hồi ký Nhà xuất bản: NXB Văn hóa - Văn nghệ...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Sài Gòn: Chuyện Đời Của Phố 4 -...

255.000₫ 300.000₫
Tác giả: Phạm Công Luận Hình thức: Bìa mềm, 19 x 21cm Thể loại: Tùy bút, Hồi ký Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Sài Gòn - Chuyện Đời Của Phố 3...

335.750₫ 395.000₫
Tác giả: Phạm Công Luận Hình thức: Bìa mềm, 19 x 21cm, 350 trang Thể loại: Tùy bút, Hồi ký Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ,...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Sài Gòn - Chuyện Đời Của Phố 2...

267.750₫ 315.000₫
Tác giả: Phạm Công Luận Hình thức: Bìa mềm, 19 x 21cm, 262 trang Thể loại: Tùy bút, Hồi ký Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ,...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Sài Gòn - Chuyện Đời Của Phố 1...

301.750₫ 355.000₫
Tác giả: Phạm Công Luận Hình thức: Bìa mềm, 19 x 21 cm, 297 trang Thể loại: Tùy bút, Hồi ký Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn, 2021...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Món Lạ Miền Nam (Việt Nam Danh Tác)...

46.400₫ 58.000₫
Tác giả: Vũ Bằng Hình thức: Bìa mềm, 14 x 20.5cm, 353 trang Thể loại: Văn hóa Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn, 2021
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ - Đàm...

100.000₫ 125.000₫
Tác giả: Đàm Hà Phú Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 396 trang Thể loại: Văn hóa Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 02-2021
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Sài Gòn Một Thuở "Dân Ông Tạ Đó!"

55.250₫ 65.000₫
Tác giả: Cù Mai Công Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20 cm, 174 trang Thể loại: Văn hóa Việt Nam Nhà xuất bản: NXB Trẻ, 01-2021...
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Bánh Việt Truyền Thống Mùa Lễ Hội (Bìa...

166.500₫ 185.000₫
Tác giả: Hồ Đắc Thiếu Anh, Nguyễn Hồ Tiếu Anh Hình thức: Bìa mềm, 140 trang Thể loại: Ẩm thực Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ, 2021
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Lược Sử Phát Triển Dân Quyền Nhật Bản...

199.200₫ 249.000₫
Tác giả: Uehara Etsujiro Dịch giả: Nguyễn Mạnh Sơn Hình thức: bìa mềm, 16x24cm, 508 trang Thể loại: Nghiên cứu Nhật Bản Nhà xuất...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Sài Gòn: Chuyện Đời Của Phố 3 (TB...

335.750₫ 395.000₫
Tác giả: Phạm Công Luận Hình thức: Bìa mềm, 19 x 21cm, 350 trang Thể loại: Tùy bút, Hồi ký Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ,...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Sài Gòn: Chuyện Đời Của Phố 2 (TB...

267.750₫ 315.000₫
Tác giả: Phạm Công Luận Hình thức: Bìa mềm, 19 x 21cm, 262 trang Thể loại: Tùy bút, Hồi ký Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ,...
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh