Phụng Sự Nhân Sinh

- 8%

Combo 5 Cuốn Siêu Hình Học - Bàn...

1.467.400₫ 1.595.000₫
Tác giả: Aristotle Dịch giả: Nhiều dịch giả Hình thức: bìa cứng/ bìa mềm, 16X24cm, 1800 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 7%

Combo 4 Cuốn Siêu Hình Học - Bàn...

1.157.850₫ 1.245.000₫
Tác giả: Aristotle Dịch giả: Nhiều dịch giả Hình thức: bìa cứng/ bìa mềm, 16X24cm, 1370 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 5%

Chủ Đề (Τοπικά) - Aristotle

275.500₫ 290.000₫
Tác giả: Aristotle Dịch giả: Lê Hải Anh Hình thức: bìa mềm, 16X24 cm, 316 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 5%

Biện Luận (Rhētorikḗ) - Aristotle

275.500₫ 290.000₫
Tác giả: Aristotle Dịch giả: Lê Minh Tân dịch, Hà Thủy Nguyên hiệu đính Hình thức: bìa mềm 16X24 cm, 304 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 5%

Bàn về Linh Hồn (Peri Psychēs) - Aristotle

104.500₫ 110.000₫
Tác giả: Aristotle Dịch giả: Nguyễn Lan Anh Hình thức: bìa mềm, 10X18 cm, 224 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 5%

Siêu Hình Học (Metaphysics) - Aristotle

527.250₫ 555.000₫
Tác giả: Aristotle Dịch giả: Nguyễn Nguyên Hy & Lê Duy Nam Hình thức: bìa cứng, 16X24cm, 552 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Combo 3 Cuốn Chính Thể Đại Diện -...

292.000₫ 365.000₫
Tác giả: John Stuart Mill Dịch giả: Nhiều Dịch Giả Hình thức: Bìa mềm, 12 x 20 cm Nhà Xuất Bản: NXB Tri Thức, 2023
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Trốn Thoát Tự Do - Erich Fromm

191.200₫ 239.000₫
Tác giả: Erich Fromm Dịch giả: An Khánh Hình thức: Bìa mềm Nhà xuất bản: NXB Thế Giới, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 10%

Combo 3 Quyển Bàn Về Nền Tảng Đạo...

930.000₫ 1.028.000₫
Tác giả: Athur Schopenhauer Dịch giả: Nhiều dịch giả Hình thức: Bìa mềm+cứng, 13 x 19 cm, 1500 trang Nhà Xuất Bản: NXB Đà Nẵng, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Ludwig Wittgenstein - Bài Giảng Và Trò Chuyện...

188.000₫ 235.000₫
Tác giả: Ludwig Wittgenstein Dịch giả: Trần Đình Thắng Hình thức bìa: Bìa mềm Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Cái Bi - Karl Jaspers - Karl Jaspers

81.000₫ 95.000₫
Tác giả: Karl Jaspers Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn Hình thức: Bìa mềm Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Triết Lí Của Người Giàu Sang - Jason...

135.200₫ 169.000₫
Tác giả: Jason Brennan Dịch giả: Thu Thủy Hình thức: Bìa mềm, 13 x 19 cm, 320 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thanh Niên, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Những Phương Thức Tư Duy - Alfred North...

132.000₫ 165.000₫
Tác giả: Alfred North Whitehead Dịch: Nguyễn Sỹ Nguyên và Đinh Thái Xuân Huy, Mai Sơn hiệu đính Hình thức: bìa mềm, 304 trang Nhà Xuất Bản: NXB Tri Thức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tinh Thần Hiện Đại: Lịch Sử Hình Thành...

364.000₫ 455.000₫
Tác giả: John Herman Randall, Jr. Biên dịch: Bùi Thanh Châu Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24cm, 864 trang Nhà Xuất Bản: NXB Tri Thức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tinh Thần Hiện Đại - Lịch Sử Hình...

364.000₫ 455.000₫
Tác giả: John Herman Randall, Jr. Biên dịch: Bùi Thanh Châu Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24cm, 864 trang Nhà Xuất Bản: NXB Tri Thức, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tính Siêu Việt Của Tự Ngã: Phác Thảo...

120.000₫ 150.000₫
Tác giả: Jean Paul Sartre Dịch giả: Đinh Hồng Phúc Hình thức: bìa cứng, 13x20.5cm,  154 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thế Giới, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Lời Biện Giải Và Những Điều Đáng Nhớ...

70.550₫ 83.000₫
Tác giả: Xenophon Hình thức: bìa mềm, 238 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thanh Niên, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Tính Siêu Việt Của Tự Ngã - Jean...

120.000₫ 150.000₫
Tác giả: Jean Paul Sartre Dịch giả: Đinh Hồng Phúc Hình thức: bìa cứng, 13x20.5cm,  154 trang Nhà Xuất Bản: NXB Thế Giới, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Đời Sống Bí Ẩn Của Khoa Học (The...

172.000₫ 215.000₫
Tác giả: Jeremy J. Baumberg Biên dịch: Nguyễn Sỹ Nguyên Bìa mềm, tay gấp, 360 trang, 14*22cm Viện IRED phát hành | Nhà xuất bản Tri Thức
Chi tiết sản phẩm

Chữa Lành Những Tương Quan Đã Bị Tổn...

89.000₫
Tác giả: Martin H. Padovani Dịch giả: Nữ Tu Maria Vũ Thị Thu Thuỷ Hình thức: Bìa mềm, 14.5 x 20.5 cm, 307 trang Nhà Xuất Bản: Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Đồng Nai, 2022
Chi tiết sản phẩm

combo 4 Cuốn: Triết Sử Tây phương Thời...

228.000₫
Tác giả: Nhiều tác giả Hình thức: Bìa mềm Nhà Xuất Bản: NXB Tôn Giáo, 2022
Chi tiết sản phẩm

Triết Học Khoa Học - Dẫn Luận Cực...

102.000₫
Tác giả: Samir Okasha Dịch giả: Lưu Văn Hy Nhà xuất bản: NXB Tôn Giáo, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Combo 2 quyển Đạo Đức Học - Triết...

401.600₫ 502.000₫
Tác giả: Baruch Spinoza Dịch giả: Phạm Hùng, Phạm Viêm Phương Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm, 1000 trang Nhà Xuất Bản: NXB Văn Học, 2022
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Ô Nhục - John Maxwell Coetzee

111.200₫ 139.000₫
Tác giả: John Maxwell Coetzee Dịch giả: Nguyễn Quanh Huy Hình thức: Bìa mềm, 13 x 20.5 cm, 373 trang Nhà Xuất Bản: NXB Lao Động, 2022
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh