"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

Phan Chau Trinh and His Political Writings -...

Phan Chau Trinh and His Political Writings - Vinh Sinh
Liên hệ

Từ Hiệu Ứng Con Bướm Đến Lý Thuyết...

Tác giả: James Gleick Dịch giả: Phạm Văn Thiều. Ngô Vũ Nhà xuất bản: Trẻ Số trang: 477 Hình thức bìa: bìa mềm Ngày xuất bản: 03-2011 Thể loại: ...
Liên hệ

Pursuits of Wisdom: Six Ways of Life in...

Categories: Philosophy , Tư tưởng - triết học Year: 2013 Publisher: Princeton University Press Language: English Pages: 456 ISBN 13: 9780691159706; ISBN: 069115970X File: PDF, 3.47 MB
Liên hệ

Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State...

Categories: History , Lịch sử - Văn hóa - Xã hội Year: 2006 Publisher: Oxford University Press, USA Language: English Pages: 243 ISBN 10: 0199208492; ISBN 13: 9780199208494 File:...
Liên hệ

Readings in Ancient Greek Philosophy: from Thales to...

Categories: Philosophy Year: 2011 Edition: 4th Publisher: Hackett Publishing Co. Language: English Pages: 1010 ISBN 10: 1603844635; ISBN 13: 9781603844635 File: PDF, 37.84 MB
Liên hệ

Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition...

Categories: Histor y, Lịch sử- văn hóa - xã hội Year: 1991 Publisher: Cornell University Press Language: English Pages: 344 / 342 ISBN 10: 0801425328; ISBN 13: 9780801425325 File:...
Liên hệ

The age of Confucian rule: The Song transformation...

Categories: History Language: English ISBN 13: 978-0-674-03146-3 File: PDF, 14.87 MB
Liên hệ

Trust: The social virtues and the creation of...

Category: Politics Year: 1995 Publisher: Free Press Language: English Pages: 478 ISBN 10: 0029109760 File: PDF, 42.41 MB
Liên hệ

Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises...

Categories: Philosophy Year: 1995 Publisher: Wiley-Blackwell Language: English Pages: 162 ISBN 10: 0631180338; ISBN 13: 9780631180333 File: PDF, 43.35 MB
Liên hệ

Being and Time - Martin Heidegger

Being and Time - Author: Maritn Heidegger Categories: Philosophy Year: 1962 Edition: reprint Publisher: Basil Blackwell Language: English Pages: 589 / 585 ISBN 10: 0631197702;...
Liên hệ

The Cambridge Companion to Marx - Cambridge Companions...

Categories: Philosophy Year: 1991 Publisher: Cambridge University Press Language: English Pages: 371 ISBN 10: 0521366941; ISBN 13: 9780521366946 Series: Cambridge Companions to Philosophy File: PDF, 18.73 MB
Liên hệ

What Is Analytic Philosophy?

Author: Hans-Johann Glock Categories: Philosophy Year: 2008 Publisher: Cambridge University Press Language: English Pages: 306 ISBN 10: 0521872677; ISBN 13: 9780521872676 File: PDF, 1.90 MB
Liên hệ

What Philosophers Know: Case Studies in Recent Analytic...

Author: Gary Gutting Categories: Philosophy Year: 2009 Edition: 1st Language: English Pages: 264 / 265 ISBN 10: 0521672228; ISBN 13: 9780521672221 File: PDF, 1.28 MB
Liên hệ

What Is Meaning?

Author: Scott Soames Year: 2010 Publisher: Princeton University Press Language: English Pages: 145 ISBN 10: 0691146403; ISBN 13: 9780691146409 Series: Soochow University Lectures in Philosophy File: PDF, 582 KB...
Liên hệ

Critical Thinking: An Introduction - Alec Fisher

Year: 2011 Edition: 2nd Publisher: Cambridge University Press Language: English Pages: 302 / 303 ISBN 10: 1107401984; ISBN 13: 9781107401983 File: PDF, 1.40 MB
Liên hệ

Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your...

Year: 2013 Edition: 2nd Publisher: Pearson FT Press Language: English Pages: 480 / 481 ISBN 10: 0133115283; ISBN 13: 9780133115284 File: PDF, 4.02 MB
Liên hệ

Thinking Physics: Practical Lessons in Critical Thinking -...

Year: 2002 Edition: 2nd Publisher: Insight Press Language: English Pages: 561 / 585 ISBN 10: 0935218068; ISBN 13: 9780935218060 File: PDF, 23.33 MB
Liên hệ

Theories of Knowledge: How to Think about What...

Volume: 5701 Year: 2019 Publisher: The Teaching Company Language: English Pages: 216 Series: The Great Courses File: PDF, 11.28 MB
Liên hệ

Post-Truth, Fake News: Viral Modernity & Higher Education

Year: 2018 Edition: 1st ed. 2018 Publisher: Springer Language: English Pages: 224 / 232 ISBN 10: 9811080127; ISBN 13: 9789811080128 File: PDF, 2.41 MB
Liên hệ

The Descartes Dictionary (Bloomsbury Philosophy Dictionaries)

Series: Bloomsbury Philosophy Dictionaries Paperback: 144 pages Publisher: Bloomsbury USA Academic (March 26, 2015) Language: English ISBN-10: 1472510100 ISBN-13: 978-1472510105 ...
Liên hệ
Tủ Sách Khai Minh