"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

- 20%

Loài Tinh Tinh Thứ Ba - Jared Diamond

263.200₫ 329.000₫
Tác giả: Jared Diamond Dịch giả: Nguyễn Thủy Chung, Nguyễn Kim Nữ Thảo Hình thức: Bìa cứng, 16 x 24 cm Thể loại: Lịch sử văn minh ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Kiến Thức Căn Bản Cần Biết: Theo Dòng...

271.200₫ 339.000₫
Tác giả: Angelo Crippa, Benjamin Barbier, Mélanie Boissonneau, Quentin Mazel Dịch giả: Huyền Anh Hình thức: Bìa mềm, 19.5 x 23.5 cm, 320 trang Thể loại: Lịch sử văn...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Kiến Thức Căn Bản Cần Biết: Theo Dòng...

239.200₫ 299.000₫
Tác giả: Ivan Kiriow, Léa Milsent Dịch giả: Danh Việt Hình thức: Bìa mềm, 19.5 x 23.5 cm, 320 trang Thể loại: Lịch sử văn minh Nhà...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Combo 4 cuốn Kiến Thức Căn Bản Cần...

1.020.800₫ 1.276.000₫
Tác giả: Isabelle Fougère Dịch giả: Đặng Dưỡng Hình thức: Bìa mềm, 19.5 x 23.5 cm, 4 cuốn Thể loại: Lịch sử văn minh Nhà xuất bản:...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Kiến Thức Căn Bản Cần Biết - Theo...

271.200₫ 339.000₫
Tác giả: Isabelle Fougère Dịch giả: Đặng Dưỡng Hình thức: Bìa cứng, 19.5 x 23.5 cm, 320 trang Thể loại: Lịch sử văn minh Nhà xuất bản:...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Lịch Sử Của Sách - James Raven

152.150₫ 179.000₫
ĐẶT TRƯỚC Tác giả: James Raven Người dịch: Đào Quốc Minh, Nguyễn Tuấn Quang hiệu đính Hình thức: Bìa mềm, số trang đang cập nhật Thể loại:...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Lịch Sử Của Sách - James Raven

152.150₫ 179.000₫
ĐẶT TRƯỚC Tác giả: James Raven Người dịch: Đào Quốc Minh, Nguyễn Tuấn Quang hiệu đính Hình thức: Bìa mềm, số trang đang cập nhật Thể loại:...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Indian Givers: Những Món Quà Của Người Da...

207.200₫ 259.000₫
Tác giả: Jack Weatherford Dịch giả: Bùi Trần Ca Dao Hình thức: Bìa mềm, 16 x 24 cm, 332 trang Thể loại: Nhân chủng học...
Chi tiết sản phẩm
- 22%

Combo Peter Frankopan: Những Con Đường Tơ Lụa...

604.500₫ 775.000₫
Tác giả : Peter Frankopan Dịch giả: Trần Trọng Hải Minh Hình thức: Bìa mềm, 16x24 cm, 350 + 858 trang Thể loại : Nghiên cứu Trung Quốc ...
Chi tiết sản phẩm
- 15%

Combo Cuộc Thập Tự Chinh Thứ Nhất (Peter...

333.000₫ 390.000₫
Tác giả : Peter Frankopan , Lm. Anthony Mai Quốc Phong, O.SS.T Dịch giả: Trần Trọng Hải Minh Hình thức: Bìa mềm, 16x24 cm, 350 + 244trang Thể loại : ...
Chi tiết sản phẩm

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới: Phần II...

175.000₫
Tác giả: Will Durant Biên dịch: Phan Thanh Lưu Hình thức: bìa cứng, 388 trang Thể loại: Lịch sử văn minh Nhà xuất bản: ...
Chi tiết sản phẩm

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới: Phần II...

175.000₫
Tác giả: Will Durant Biên dịch: Phan Thanh Lưu Hình thức: bìa cứng, 368 trang Thể loại: Lịch sử văn minh Nhà xuất bản: ...
Chi tiết sản phẩm

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới: Phần II...

185.000₫
Tác giả: Will Durant Biên dịch: Phan Thanh Lưu Hình thức: bìa cứng, 412 trang Thể loại: Lịch sử văn minh Nhà xuất bản: ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới: Phần 2...

428.000₫ 535.000₫
Tác giả: Will Durant Biên dịch: Phan Thanh Lưu Hình thức: bìa cứng, 1168 trang Thể loại: Lịch sử văn minh Nhà xuất bản: ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới: Phần II...

428.000₫ 535.000₫
Tác giả: Will Durant Biên dịch: Phan Thanh Lưu Hình thức: bìa cứng, 1168 trang Thể loại: Lịch sử văn minh Nhà xuất bản: ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Cuộc Thập Tự Chinh Thứ Nhất: Tiếng Gọi...

228.000₫ 285.000₫
Tác giả : Peter Frankopan Dịch giả: Trần Trọng Hải Minh Hình thức: Bìa mềm, 16x24 cm, 350 trang Thể loại : Biên khảo lịch sử Nhà...
Chi tiết sản phẩm

Sống Sót Qua 1000 Thế Kỷ - Loài...

Hết hàng
Tác giả: Roger Maurice Bonnet, Lodewijk Woltjer Dịch giả: Nguyễn Thọ Nhân Hình thức: Bìa mềm, 17x24cm, 604 trang Thể loại: Lịch sử văn minh thế giới ...
Hết hàng
- 22%

Combo Những Nhà Du Hành Vĩ Đại: Marco...

489.840₫ 628.000₫
Tác giả: Laurence Bergreen Dịch giả: Đặng Tuyết Anh, Đào Quốc Vinh Hình thức: Bìa cứng áo ôm, 16 x 24 cm, 1200 trang Thể loại: ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Sapiens: Lược Sử Loài Người Bằng Tranh –...

276.000₫ 345.000₫
Tác giả: Yuval Noah Harari Dịch giả: Trân Trí Hình thức: Bìa cứng, 27.5 x 20.5 cm, 248 trang Thể loại: Lịch sử văn minh ...
Chi tiết sản phẩm
- 20%

Sapiens - Lược Sử Loài Người Bằng Tranh...

276.000₫ 345.000₫
Tác giả: Yuval Noah Harari Dịch giả: Trân Trí Hình thức: Bìa cứng, 27.5 x 20.5 cm, 248 trang Thể loại: Lịch sử văn minh ...
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh