"Tri thức là sức mạnh" Francis Bacon

Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội

- 20%

Lịch sử triết học phương Tây hiện đại...

200.000₫ 250.000₫
Đây là cuốn sách triết học hướng đến thế kỷ 21 trên cơ sở lấy thái độ thực sự cầu thị của chủ nghĩa Marx mà đánh giá lại toàn bộ triết học phương Tây hiện đại và mối...
Chi tiết sản phẩm
Tủ Sách Khai Minh