Phụng Sự Nhân Sinh

Combo Pierre Bourdieu: Một dẫn nhập Pierre Bourdieu - Lí do thực tiễn

304.000₫ 380.000₫
Tình trạng: Còn hàng

Tác giả: Pierre Bourdieu, Pierre Mounier

Dịch giả: Phạm Như Hồ, Lê Hồng Sâm, Nguyễn Tùng

Khổ sách: 13x20,5 cm, 392 + 504 + 252

Loại bìa: Bìa mềm, tay gập

Nhà xuất bản: Tri...

0971 998 312

Pierre Bourdieu một dẫn nhập - Pierre Mounier

Pierre Bourdieu (1930-2002), được coi là một trong những gương mặt lớn nhất của giới nghiên cứu khoa học xã hội Pháp, và có tầm ảnh hưởng trên thế giới trong nửa sau thế kỉ XX. Kế thừa di sản trực tiếp từ Marx, Weber, Mauss, Durkheim, Cassrer, Althusser, Bacherlard,... các nghiên cứu của ông xuất phát từ nhân học đã nhanh chóng chuyển sang xã hội học và được triển khai trên một quy mô rất rộng bao trùm nhiều ngành và nhiều lĩnh vực của khoa học nhân văn.

...

Bourdieu là một người kì lạ theo nhiều kiểu cách. Quê ở vùng Béarn, hành trình giáo dục đã dẫn ông đến Trường Sư phạm Cao cấp, nơi ông theo học và tốt nghiệp thạc sĩ triết học năm 1955. Nhanh chóng gia nhập vào môi trường mà đa số thành viên là những “kẻ kế thừa”, Bourdieu đã đề cập cảm nhận lạ lùng mà ông có khi cảm thấy mình không ở đúng vị trí của mình, khi buộc phải chứng minh vị thế của mình[1], hơn là một sự “oán giận” đôi khi được nêu lên một cách ác ý. Thay vì theo đuổi một hành trình đại học cổ điển, ông đi giảng dạy ở Đại học Khoa học Xã hội Algérie, nơi ông bắt đầu một nghiên cứu dân tộc học về vùng Kabyle.

Những đóng góp của ông về không gian biểu tượng của căn nhà kabyle, về hôn nhân Ả rập và về những biến đổi xã hội do tiến trình công nghiệp hóa Algérie gây ra, đã dẫn đến sự phê phán mô hình nhân học thống trị vào thời đó, tức là thuyết cấu trúc của Lévi-Strauss. Sau đó, ông chuyển sang xã hội học và bắt đầu nghiên cứu những cách hành xử văn hóa rồi trường học dưới sự hướng dẫn của Raymond Aron, triển khai một xã hội học về hành động thực tiễn mà những nét đầu tiên đã được phác họa trong sự phê phán thuyết cấu trúc. Được Aron chỉ định làm Giám đốc Trung tâm châu Âu về xã hội học lịch sử, Bourdieu lại có sự bất hòa với ông này vào năm 1968. Đây là sự tuyệt giao cuối cùng giúp cho ông có được sự tự do lí thuyết và thực tiễn mà bản thân tìm kiếm.

Từ đó, ông có được phòng thí nghiệm của mình (Trung tâm xã hội học châu Âu), tạp chí của mình (Kỉ yếu nghiên cứu khoa học xã hội (Actes de la recherche en sciences sociales)), và bộ sưu tập của mình (“Lí lẽ thông thường” (Le sens commun) ở Nhà xuất bản Minuit, “Liber” ở Nhà xuất bản Seuil), một bộ sưu tập dựa vào tổ chức hoạt động chính trị của ông (Lí do để hành động - Raisons d’agir). Như ta có thể thấy, hành trình tri thức của Pierre Bourdieu được xây dựng dựa trên ba sự đoạn tuyệt: với triết lí “kinh viện” như ông nói, tức là triết lí hàn lâm; rồi với nhân học cấu trúc; và cuối cùng là với xã hội học của Aron. Tính đặc thù của hành trình này đã không cản trở một sự thành công ngay trong các định chế hàn lâm: Giáo sư đại học, Giám đốc nghiên cứu ở Trường Thực hành Nghiên cứu Cao cấp (École Pratique des Hautes Études), Giám đốc nghiên cứu ở Trường Nghiên cứu Khoa học Xã hội Cao cấp (École des Hautes Études en Sciences Sociales), và sau cùng là Giáo sư ở Viện Pháp Quốc. Điều này cho thấy Bourdieu không phải là người bị ghét trong giới xã hội học Pháp như một số người đã mô tả ông. Ông cũng không phải là một người bị cô lập vì đã xây dựng được một “nhóm thân cận” thừa hưởng và phát triển những chủ đề ưa thích của mình. Nói cách khác, ông đã xây dựng được một trường phái và chiếm giữ một vị trí quan trọng trong trường tri thức của Pháp - và ở nhiều nước khác, đặc biệt ở Mĩ, nơi nghiên cứu của ông đã tạo ra nhiều bình luận[2], ngay cả khi nói về vị trí đặc biệt của ông.

Một điểm nổi bật là hiếm có những trao đổi giữa Bourdieu và các đồng nghiệp. Khi đọc những cuốn sách xã hội học hiện nay, người ta sẽ ngạc nhiên thấy rằng Bourdieu rất ít được trích dẫn trong sách của các đồng nghiệp - tất nhiên ngoại trừ những môn đồ của ông, những người chỉ trích dẫn ông mà thôi - và chính Bourdieu cũng rất ít trích dẫn các đồng nghiệp của mình. Tình hình này một phần là do tính chất đặc thù của một sự nghiệp dựa trên cơ sở của những tiền đề lí thuyết mạnh, đã tạo ra những khái niệm và những cách hành xử cho riêng ông, và dựa trên một cách thức lí luận đặc thù. Chính Bourdieu cũng đã nhấn mạnh đến tính nguyên khối của sự nghiệp của mình với sự kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và thực tiễn, trong đó các “luận đề” không thể được hiểu và trình bày tách rời với các điều kiện và thể thức của cuộc điều tra xã hội học. Do đó, về mặt lí thuyết, không thể đưa ra một loại “tóm tắt”, một thứ “dẫn nhập” hay tệ hơn nữa là một bản tóm tắt (digest) sự nghiệp của Bourdieu.

Tuy nhiên, tầm quan trọng của những bài xã luận của Bourdieu, với một cách hành văn khó hiểu, sự lựa chọn những chủ đề (nhà trường, văn hóa) được phân tích một cách tinh tế nhưng lại bị những nhà bình luận có thẩm quyền phê phán một cách thô thiển, tất cả những điều đó đều là những trở ngại cho sự phổ biến - nói một cách không khinh suất là sự truyền bá - rộng rãi một sự nghiệp quan trọng trong quần chúng. Chính Bourdieu cũng ý thức được điều này và hình như đã có giải pháp khi ông dấn thân trực tiếp vào trường chính trị, theo đuổi một mục tiêu kép, vừa phổ biến kết quả của các công trình nghiên cứu của mình, vừa can thiệp một cách trực tiếp trong cuộc tranh cãi công khai thông qua một diễn ngôn mang tính chuẩn tắc. Có thể đây là một con đường không có lối thoát vì nó dựa trên một sự pha trộn những thể loại khác nhau, không tôn trọng nét đặc thù của từng trường. Hiện trạng của cuộc tranh cãi xung quanh ông, không khí của một cuộc “ẩu đả”[3] đôi khi tỏa ra từ đó, hình như đã cho thấy đây là một thử nghiệm không hoàn toàn thành công. Một mặt, có những người tham gia vào cuộc tranh luận tri thức tố cáo một sự “khủng bố xã hội học”[4], điều làm cho lập trường của họ bị tương đối hóa. Mặt khác, những hiểu lầm về việc làm của ông vẫn được nhân lên.

Trong bối cảnh như vậy, một dẫn nhập mang tính hệ thống về sự nghiệp kéo dài gần 40 năm là không vô ích. Với gần 30 cuốn sách (không kể các bài viết), sự nghiệp của Bourdieu có chiều kích của một công trình lớn có logic nội tại. Việc tiếp cận nó trước hết là khôi phục tiến trình hình thành, trình bày những nếp uốn nội tại, nhưng cũng cố gắng hiểu được sự tiến hóa của nó, phần nào gắn liền với việc nó được đưa vào cuộc tranh luận chính trị và tri thức mà nó đã từng đóng góp vào.              

 


[1] Pierre Bourdieu, Vấn đề xã hội học, sách đã dẫn, tr. 74.

[2] Để có sự phân tích theo kiểu Bourdieu về hành trình tri thức và hàn lâm của chính Bourdieu, xin tham khảo cuốn sách của Louis Pinto, Pierre Bourdieu và lí thuyết về thế giới xã hội (Pierre Bourdieu et la théorie du monde social), Albin Michel, Paris, 1998.

[3] G. Courtois, “Esprit chống lại Bourdieu” (Esprit contre Bourdieu), Le Monde diplomatique, 24/7/1998.

[4] Jeannine Verdès-Leroux, Nhà khoa học và chính trị. Luận về sự khủng bố xã hội học của Pierre Bourdieu (Le Savant et la politique. Essai sur le terrorisme sociologique de Pierre Bourdieu), Grasset, Paris, 1998.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phần I

Giới thiệu sự nghiệp

Chương 1: Từ tập tính đến trường: Xã hội học về sự thống trị 

Lí do thực tiễn (Raisons pratiques): Sự đoạn tuyệt nhân học 

Lịch sử được sáp nhập: habitus (tập tính) 

Sự phân công lao động trong xã hội:
Các trường [les champs] 

Xã hội học về sự thống trị: Vốn và tính chính đáng 

Chương 2: Sự ưu biệt hay “Sự phê phán thứ ba” của Bourdieu  

Nguồn gốc xã hội và thị hiếu văn hóa 

Hành xử văn hóa và giai cấp xã hội

Những thị hiếu riêng biệt và đặc biệt

Các giai cấp trung lưu hay sự phân tán các thị hiếu 

Văn hóa và chính trị
Những con đường tắt của sự thống trị

Chương 3: Trường học hay sự chính thống hóa quá trình tái sản xuất

Cơn khủng hoảng của giáo dục 

Truyền thông sư phạm và bạo lực biểu tượng 

Giáo sư trên bục giảng hay kiến thức như điều thiêng liêng 

Mối quan hệ lừa phỉnh với quá trình học tập 

Sản xuất và tái sản xuất thành phần quý tộc Nhà nước 

Sự tự trị của trường [champ] và các chu kì chính đáng hóa 

Chương 4: Một xã hội học phản tư  

Con người hàn lâm: Xã hội học về trường trí thức 

Phê phán lí tính kinh viện  

Kết luận: Sự cám dỗ của triết học 

Phần 2:

Các cuộc tranh luận và tranh cãi

Chương 5: Những cái nhìn phê phán  

Cá nhân và giai cấp xã hội: Một cặp đôi nhận thức luận 

Bourdieu có phải là marxist không? 

Về thuyết vị lợi trong xã hội học 

Tính thống nhất và tính đa dạng của đời sống xã hội

Chương 6: Nhà xã hội học trong xã hội 

1991: Sự phát minh tri thức tập thể 

1993: Sự khốn khổ của thế giới: Tiếng nói của những kẻ bị trị

1995: Tháng Mười hai đỏ 

1996: Bourdieu và báo chí

1998: Tai họa tân tự do. Xã hội học nào về Nhà nước? 

Kết luận

Thư mục 

Lí do thực tiễn: Về lí thuyết hành động - Pierre Bourdieu

Trong tác phẩm này, Pierre Bourdieu - một trong những nhà tư tưởng xã hội hàng đầu của thời đại chúng ta - đã làm rõ chi tiết những đặc điểm cơ bản nhất trong cách tiếp cận lý thuyết của ông.

Lý thuyết của Bourdieu vừa là một triết lý về mối quan hệ của khoa học dành để khám phá các mối quan hệ khách quan đã định hình và làm nền tảng cho đời sống xã hội, vừa là một triết lý hành động có xét đến sự sắp xếp của các tác nhân cũng như các tình huống có cấu trúc mà chúng hoạt động trong đó. Triết lý hành động này được cô đọng chỉ trong vài khái niệm cơ bản - habitus, lãnh trường, vốn - và nó được xác định bởi mối quan hệ hai chiều giữa các cấu trúc khách quan (các cấu trúc của các lãnh trường xã hội) và các cấu trúc được sáp nhập vào (các cấu trúc của habitus).

Các khái niệm và giả định chính trong cách tiếp cận của Bourdieu trong tác phẩm này được minh họa bằng nhiều phân tích cụ thể khác nhau, từ việc bàn luận về sự hình thành nhà nước hiện đại đến việc xem gia đình là một nơi để tái sản xuất xã hội, từ việc phân tích nền kinh tế của hàng hóa biểu tượng đến phản ánh các điều kiện xã hội của đạo đức chính trị.

"Lí do thực tiễn" rất xứng đáng có được sự quan tâm của sinh viên và học giả trong các ngành xã hội học, nhân chủng học, chính trị và triết học, cũng như toàn bộ ngành khoa học xã hội và nhân văn nói chung.

----

Tác giả Pierre Bourdieu (1930-2002) được coi là một trong những gương mặt lớn nhất của giới nghiên cứu khoa học xã hội Pháp, và có tầm ảnh hưởng trên thế giới trong nửa sau thế kỉ XX. Kế thừa di sản trực tiếp từ Marx, Weber, Mauss, Durkheim, Cassirer, Althusser, Bacherlard,... các nghiên cứu của ông xuất phát từ nhân học đã nhanh chóng chuyển sang xã hội học và được triển khai trên một quy mô rất rộng bao trùm nhiều ngành và lĩnh vực của khoa học nhân văn. Ông còn là một nhà khoa học nhập cuộc khi tham gia ủng hộ những hoạt động xã hội của giới công nhân, của những người đồng tính từ những năm 1980 và phê phán mạnh mẽ chính sách tân tự do.

MỤC LỤC

Lời nhà xuất bản

Lời nói đầu

1. Không gian xã hội và không gian biểu tượng

Thực tại là có tính quan hệ

Logic của các giai cấp

Phụ lục: Biến thể “Liên Xô” và vốn chính trị

2. Vốn mới

Trường học, con quỷ của Maxwell

Nghệ thuật hay tiền tài?

Phụ lục: Không gian xã hội và lãnh trường quyền lực

3. Cho một khoa học về các tác phẩm

Tác phẩm như là văn bản

Sự giản quy vào bối cảnh

Thế giới văn học thu nhỏ

Vị trí và việc lấy lập trường

Lãnh trường cuối thế kỉ

Chiều hướng lịch sử

Các tố chất (disposition)

và các đường đời (trajectoire)

Phụ lục 1: Ảo tưởng tiểu sử

Phụ lục 2: Đoạn tuyệt kép

4. Tinh thần nhà nước. Sự phát sinh

và cấu trúc của lãnh trường quan liêu

Sự hoài nghi triệt để

Sự tập trung vốn

Vốn biểu tượng

Sự kiến tạo Nhà nước của tinh thần

Sự độc chiếm độc quyền

Phụ lục: Tinh thần gia đình

5. Có chăng một hành vi vô vị lợi?

Đầu tư

Chống tinh thần vị lợi

Sự vô vị lợi như là đam mê

Những cái lợi của sự phổ cập

Phụ lục: Về kinh tế của Giáo hội

6. Nền kinh tế bao gồm các tài sản biểu tượng

Biếu tặng và có đi có lại

Sự biến hóa kì diệu có tính biểu tượng

Sự thừa nhận

Sự cấm kị tính toán

Cái thuần túy và cái thương mại

Tiếng cười của các giám mục

7. Quan điểm triết học kinh viện

Chơi một cách nghiêm túc

Lí thuyết từ quan điểm lí thuyết

Đặc quyền của cái phổ biến

Tất yếu logic và bó buộc xã hội

Một nền tảng nghịch lí của đạo đức

Phụ lục

Thư mục 1: Các trước tác của Pierre Bourdieu

Thư mục 2: Các nghiên cứu về Pierre Bourdieu

Bảng tra cứu

 

 

Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng

Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau

Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng

Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán

Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán

Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống

Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình

Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản

Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình

Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng

Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.

Trân trọng cảm ơn.